Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Záruka našim klientom

Personalisti, ktorí sa budú so záujmom venovať Vašim prihláškam.

Osobný prístup, servis prispôsobený práve Vašim potrebám.

Od prvej chvíle, keď s Vami nadviažeme kontakt, vynaložíme všetky sily a talent na to, aby sme úplne porozumeli Vám a Vašim potrebám a mohli ich tak efektívne zúročiť v našom komunikačnom pláne. Tento osobný vzťah medzi nami bude pretrvávať až do konca nášho projektu...

Podľa toho, aký si vyberiete program a podľa popisu a obtiažnosti prípadu Vám ponúkneme cenu šitú Vám na mieru, ktorá je zložená z dvoch častí: základný poplatok a ďalej poplatok variabilný.
Vždy informujeme vopredaké maximálne čiastky môže práve Váš poplatok dosiahnuť, aby ste si mohli byť istý, že nikdy nebudete prekvapený.

Databáza pokrývajúca celú Európu

Naša kampaň priameho marketingu používa výkonný európsky systém B2B (zahŕňa 35 krajín a 11 miliónov spoločností) a ponúka veľké množstvo kritérií: geografické pokrytie, priemysel, počet zamestnancov, dobu v podnikaní, atď.

Ľahko sa používa
Sending My CV realizuje kampane, v ktorých vás zastupuje. To znamená, že na seba berie všetku zložitú prácu týkajúcu sa priameho marketingu: vzťahy so subdodávateľmi, kreatívne úlohy, najrôznejšiu korešpondenciu, atď.

História kampaní
Vďaka informačným technológiám vieme presne kto, čo, kedy a kde robí. Ako klient dostanete podrobnú správu o Vašej kampani: počet odoslaných správ, počet ľudí, ktorí ich čítali, počet registrácií, atď.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
Či potrebujete, aby bola Vaša kampaň vidieť alebo naopak, aby bola kampaň anonymná, môžete si byť úplne istý, že naše metódy a riešenie je bezpečné a bez rizika. S našimi zásadami nehrozí žiadne riziko zneužitia osobných údajov.

Od zákona k etike
Priamy marketing po internete je v Európe silne regulovaný. Navyše tiež spĺňame tie najnáročnejšie právne požiadavky (napr. zoznam nežiaducich osôb, atď.) a zaväzujeme sa najvyššími morálnymi štandardmi. Nie je nakoniec etický marketing efektívnejší?

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie