Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Vaše rozhodnutie: vyberte si správne

Úspešne ste absolvovali prvú časť pohovoru a ste pozvaný ku druhej časti, aby ste nadviazali bližší kontakt a stretli sa s personalistom, ktorý sa detailne zaoberá obsadzovanou pozíciou.

Toto stretnutie sa bude od toho prvého veľmi líšiť:

  • Bude pravdepodobne dlhšie a dostanete sa do väčšej hĺbky ako pri prvom stretnutí a na oboch stranách dôjde k rozhodnutiu.
  • Personalista bude mať konkrétnejšie a priame otázky a bude sa zameriavať priamo na pozíciu, ktorú má obsadiť.

Ak sa dostanete do druhého kola, znamená to, že ste reálnym kandidátom na danú pozíciu, pretože ste personalistu zaujali. Preto nezabudnite, že táto situácia Vás priblížila na rovnú úroveň s personalistom a môžete klásť konkrétnejšie otázky o spoločnosti, danej pozícii a náplni práce, ktorú má jedinec na danej pozícii spĺňať.

Avšak pozvánka na druhú časť pohovoru nie je zárukou, že Vás spoločnosť prijme a odmietnutie nemožno vylúčiť.

Ak tieto pohovory nakoniec nebudú znamenať ponuku práce, nikdy sa nenechajte odradiť a nikdy nepovažujte odmietnutie za zlyhanie alebo stratu času. O danú pozíciu sa uchádza vždy niekoľko kandidátov a všetky pohovory sú pre Vás prínosnou skúsenosťou a sú užitočné pre Váš ďalší rozvoj.

 

Veľmi dôležité je vedieť si dobre vybrať zamestnanie alebo spoločnosť a mať k tomu dobré dôvody.
Prijateľné platové ohodnotenie, priateľský prístup personalistov počas pohovoru a navonok dobrý dojem zo spoločnosti nie sú dostatočne dobrými dôvodmi, aby ste obhájili Vaše rozhodnutie.
Dôležitejšie je, aby Vám daná pozícia vyhovovala a aby Vám sedel charakter spoločnosti. Preto si vezmite čas na rozmyslenie a v rozhodovaní sa neuponáhľajte. Zvážte všetky pre a proti, než sa definitívne rozhodnete.

Platové ohodnotenie je dôležitý a často hlavný rozhodovací faktor. Mali by ste určite zvážiť, či pokryje účty, nájom, výdavky na deti a materiálne pohodlie Vašej rodiny. Avšak nezabudnite, že Váš profesijný rozvoj a osobná spokojnosť nezávisí od výšky platu.

Každá spoločnosť má svoju kultúru a pracovnú filozofiu, ktorá má priamy vplyv na pracovnú atmosféru a prístup zamestnancov ku každodennej práci vôbec.

Toto sú základné aspekty, od ktorých sa bude odvíjať Vaše potešenie z práce a Váš profesijný rast.

Preto je dobré a dôležité spoločnosť navštíviť, predtým urobíte konečné rozhodnutie, aby ste nasali atmosféru, stretli sa so svojím nadriadeným a budúcimi kolegami. Neváhajte a požiadajte o možnosť návštevy.

  • Ako urobiť správne rozhodnutie?
  • Plat
  • Kultúra spoločnosť

 

Ak ponúkaná pozícia, nie je presne to, v čo ste dúfali (čo sa týka platového ohodnotenia, pozície v rámci spoločnosti), ale napriek tomu by ste radi v spoločnosti pracovali, je dôležité, aby ste sa spýtali na možné povýšenie a  skúsili od personalistov zistiť konkrétne informácie (napr.: povýšenie alebo zmena pozície je možná po pol roku).
Nebojte sa a požiadajte, aby tieto záväzky boli spísané do zmluvy.

Niektoré zamestnania vyžadujú časté služobné cesty do zahraničia. Tento faktor bude mať značný vplyv na Váš osobný a rodinný život. Než sa rozhodnete, dobre všetko zvážte. Opýtajte sa na dôvod, dĺžku pobytov a ako často sa služobné cesty konajú.
Zistite tiež, akým spôsobom sú tieto cesty financované a či sú za ne odmeny či bonusy.

  • Povýšenie vo vnútri spoločnosti
  • Služobné cesty do zahraničia

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie