Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Tipy

Ak ešte študujete a hľadáte prvé zamestnanie, začnite časťou "vzdelanie", pretože táto časť bude najdlhšia a tiež jej bude personalista venovať najviac pozornosti.

Na druhej stranu, ak sú Vašou najsilnejšou stránkou pracovné skúsenosti, začnite práve nimi.

 • Ako usporiadať hlavné časti životopisu

Tieto dve časti - vzdelanie a pracovné skúsenosti - sa radia v opačnom chronologickom poriadku, tzn. začínajú súčasnosťou a končia najstaršími udalosťami v minulosti.

Nezdržujte sa zbytočnými detailmi: zamerajte sa na presnosť údajov a buďte stručný. Je dôležité, aby sa personalista, ktorý číta Váš životopis, nezdržiaval zbytočnými informáciami a nemusel hľadať dôležité body Vašich skúseností v neprehľadnom množstve detailov. Uveďte jasne dobu strávenú na danej pozícii, popíšte svoju činnosť v každej pozícii a uveďte adresu svojho zamestnávateľa. V životopise bude dobre pôsobiť, keď uvediete niektoré konkrétne údaje o pozícii, ktorú ste zastávali.

Zdôraznite body, ktoré sú blízko spojené s pozíciou, o ktorú máte záujem, a ktoré by mohli personalistu presvedčiť, že ste vhodný kandidát na túto pozíciu.

V časti "Profesionálne schopnosti" by ste mali zhrnúť Vaše zručnosti a znalosti, jazykové, počítačové (s akými programami máte skúsenosť), atď.

 

 • Časť "Ďalšie údaje“ by mala obsahovať nasledovné informácie:
 • Osobné informácie, ktoré ste neuviedli v prvej časti:
 • Svoju národnosť, rodinný stav (ženatý/vydatá, rozvedený/á, ovdovený ň/á) a prípadne počet detí.
 • Ak vlastníte vodičský preukaz, uveďte jeho typ a či vlastníte auto.
 • Vaše časové možnosti a dostupnosť. (počet týždňov/mesiacov)
 • Do "Záujmy" potom uveďte Vaše hlavné záľuby (napr. čítanie, športy, atď.)

Uchádzači tieto časti často zabúdajú, avšak táto časť Vám poskytne trochu slobody a dokreslí Vašu osobnosť.

Nezabudnite na kultúrne aktivity a záujmy, ktoré môžu vystihnúť Vašu osobnosť. Záľuba v náročných športoch môže ukázať Vašu odvahu a vytrvalosť, hra na hudobný nástroj zasa schopnosť sústredenia, atď.

 • Neuvádzajte nasledujúce informácie:
 • Váš zdravotný stav
 • Povolanie Vášho partnera/partnerky
 • Povolanie Vašich rodičov
 • Informácie o Vašich deťoch
 • Číslo občianskeho preukazu/pasu
 • Číslo bankového účtu

 • Čomu by ste mali venovať zvýšenú pozornosť:
 • Vzdelanie:
  • Svoje vzdelanie uveďte od základnej školy až po najvyššie dosiahnuté vzdelanie, prípadne uveďte predpokladané ukončenie štúdia.
  • Uveďte ďalšie kurzy a kvalifikácie alebo školenie.
  • Zvážte uvedenie tém svojich prác: diplomovej práce, reportov, atď.
 • V uvedení znalostí na nič nezabudnite, ale buďte objektívny.
 • Pracovné skúsenosti:
  • Vymenujte podrobne pozície, na ktorých ste pracovali u svojich predchádzajúcich zamestnávateľov
  • Zvážte zaradenie činností z čias štúdia: kempingy, dobrovoľná činnosť, atď.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie