Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Tipy

Uľahčite si prácu: na písanie listu sa dobre pripravte

 • Nájdite si potrebné informácie o adresátovi listu (meno a presnú adresu) a ukážte tak, že list neposielate len tak niekomu, ale že presne viete, s kým hovoríte.
 • Napíšte si zoznam vecí, ktoré chcete v liste spomenúť: čo chcete povedať o sebe a na čo sa chcete spýtať.
 • Skúste sa vcítiť do úlohy toho, komu je list adresovaný a prezentujte sa tak, akoby ste to očakávali od uchádzača, s ktorým by ste sa chceli stretnúť, čo by mohol považovať za nevhodné, určite, ktoré časti listu by ste zdôraznili a akými svojimi schopnosťami by ste spoločnosť obohatili: vymenujte svoje klady a silné stránky.

 

Štyri veci, na ktoré by ste mali pri písaní listu dbať

 • Štruktúra listu
  Dôležité je, aby bol obsah listu zrozumiteľný, a aby na seba jednotlivé body logicky nadväzovali, aby adresát ihneď vedel, čo chcete povedať.

  V súvislosti so žiadosťou naslepo by ste nemali zabudnúť nasledujúce štyri body v danej postupnosti:
  • Okolnosti Vašej žiadosti, v tomto prípade nevyžiadanej žiadosti.
  • Spoločnosť, jej trh a jej budúcnosť: upozornite na Vaše skúsenosti a kvality a čím by ste spoločnosť obohatili.
  • Dôležité body, na ktoré chcete upozorniť: zmieňte sa o Vašich skúsenostiach, ktoré mali pozitívny dopad a uveďte konkrétne príklady.
  • Záver, v ktorom sa rozlúčite.

 

List rozložte do logických odsekov, z ktorých každý bude mať okolo päť riadkov.

Celkom by list mal mať aspoň tri odseky, oslovenie a rozlúčenie.

 • Obsah listu
  • Základné údaje: meno a adresa odosielateľa, dátum, predmet, meno a adresa adresáta, jeho / jej titul, oslovenie, rozlúčenie a podpis.
  • Text listu, ktorý je rozložený nasledujúcim spôsobom:
   • Úvod, v ktorom musíte čitateľa zaujať, preto si na ňom dajte záležať a buďte v ňom osobný.
   • Predmet listu: musíte vysvetliť, prečo list píšete a o čo žiadate. Táto časť by mala byť pútavá a vyvolať u čitateľa záujem.
   • Ponuka. Napíšte, čo môžete ponúknuť - Vaše kvality, skúsenosti, čo by mohli spoločnosti priniesť a Vaše dôvody, prečo by ste chceli byť pozvaný na pohovor.
   • Zhrnutie. Už ste uviedli dôvody Vášho záujmu o prácu v danej spoločnosti. Odkážte na svoj životopis, podpíšte sa a navrhnite osobné stretnutie, pri ktorom by ste mohli prediskutovať všetko odrobne.
   • Záver: Vyberte dobre frázu, ktorou list ukončíte. Niektoré výrazy sa môžu zdať zdvorilé a elegantné, ale do tohto listu sa nehodia.

 • Dĺžka listu
  • Dobre napísaný sprievodný alebo motivačný list by nemal mať viac ako 15 až 20 riadkov, aby bolo možné ho prečítať veľmi rýchlo.
  • Choďte priamo k veci a vyhnite sa akýmkoľvek zbytočným frázam a nepodstatným informáciám.
  • Berte do úvahy, že personalista musí prečítať mnoho listov denne, a preto by všetky príliš dlhé pasáže listu mohli byť vo Váš neprospech.

 • Jazyk a štýl
  • Podľa názorov personalistov by štýl sprievodného listu mal byť jasný a priamo k veci: písaný v prítomnom čase a krátkymi vetami (maximálne 15 - 20 slov).
   • Preto sa vyhnite formuláciám, ktoré Vám nie sú blízke alebo slovám, ktorých presným významom si nie ste istý.
   • Používajte radšej kladné vety ako záporné, vyhnite sa podmieňovacím vetám, trpnému rodu a nadbytočnému použitiu prídavných mien.
   • Dajte prednosť aktívnym slovesám a vyberte slovesá správne.

 

Nakoniec skontrolujte pravopis. Ak potrebujete, dajte list niekomu prečítať. Nič Vám neublíži viac, než list s pravopisnými chybami a preklepmi.

 • Úprava listu
  • Môžete si vybrať tradičnú alebo modernejšiu úpravu, ale najdôležitejšie je, aby bol list upravený perfektne. Žiadne škrtanie, škvrny, odtlačky prstov, na nepokrčenom, nepotrhanom, bielom papieri veľkosti A4 bez liniek.

 • Príklady fráz
  • Úvod
   • Rád /a by som sa uchádzal/a o miesto ...... , ak Vaša spoločnosť bude hľadať nových zamestnancov pre túto pozíciu.
   • Nedávno uverejnené informácie o Vašej spoločnosti ma podnietili, aby som Vám ponúkol /a svoje služby na pozícii .......
   • Cením si toho, čo Vaša spoločnosť dokázala a rád/a by som sa stal/a súčasťou Vášho pracovného kolektívu.
   • Vaša spoločnosť by mohla hľadať niekoho so znalosťami ..... a skúsenosťami s ........
   • Ak Vaša spoločnosť hľadá ......, domnievam sa, že by Vás mohli zaujímať moje skúsenosti, ktoré som v tomto odbore získal/a
  • Záver
  • Ak Vás moje skúsenosti zaujali, rád/a by som sa s Vami stretol/a pri osobnom pohovore.
  • Dúfam, že budem mať možnosť podať Vám bližšie informácie osobne.
  • Veľmi rád s Vami budem hovoriť o možnostiach, ktorými by som mohol/a byť prospešný/á Vašej spoločnosti.
  • Som presvedčený/á, že bude prínosné stretnúť sa osobne.
  • Rád/a by som požiadal/a o osobné stretnutie, na ktoré by som mohol/a prezentovať svoje skúsenosti a zručnosti pre danú pozíciu.
  • Ďakujem za Váš čas a pozornosť a budem sa tešiť na prípadné osobné stretnutie. Neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať na nižšie uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle.
  • S pozdravom ...

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie