Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Test

Testy u výberového konania sú bežnou súčasťou prijímacieho konania a slúžia spoločnostiam ako efektívny prostriedok k rýchlejšiemu zhodnoteniu a ako záruka, že konečný výber kandidáta bude správny.

Najväčšie a najlepšie vybavené spoločnosti organizujú tieto výberové konania samy, k čomu im slúži vlastné personálne oddelenie (Human Resourses). Iné spoločnosti bez týchto možností si pre tieto príležitosti najímajú personálne agentúry.

 

Testy výberového konania môžu mať rôzne formy:

  • Písomné testy
  • Testy na počítači
  • Riešenie reálnych situácií

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie