Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Správny prístup

Počas pracovného pohovoru musí personalista dobre odhadnúť Vaše schopnosti pre plnenie funkcie v pozícii, ktorú chcú obsadiť.

Hodnotenie bude záležať predovšetkým na Vašich profesijných skúsenostiach a Vašej osobnosti.

Niektoré postoje sú absolútne neprijateľné a zaručujú kategorické odmietnutie.

 • Tu nájdete zoznam najčastejšie zaznamenaných negatívnych faktorov:
  • Arogancia, agresivita, trúfalosť, prejavy nadradenosti
  • Nedostatočná motivácia, nedostatok nadšenia, malý záujem
  • Pasivita, ľahostajnosť, apatia
  • Nedostatočná sebadôvera
  • Prílišná nervozita alebo prejavy emócií
  • Zlé vyjadrovania a neusporiadanosť myšlienok
  • Vyhýbavé odpovede na zložité či zákerné otázky
  • Netaktné a nezdvorilé správanie
  • Nevyspelosť
  • Ohováranie predchádzajúcich zamestnávateľov alebo pracovných kolegov
  • Žiadne ciele a plány v kariére
  • Zlé podanie ruky
  • Vyhýbavý pohľad, vyhýbanie sa pohľadu do očí
  • Nedbanlivé držanie tela
  • Nevhodné oblečenie
  • Nedostatočná príprava na pohovor, žiadne otázky týkajúce sa spoločnosti, požadovanej pozície, atď.


 • Je dôležité dať najavo, že sa cítite dobre, uvoľnene a ste radi, že ste k pohovoru boli pozvaný.
  • Buďte sami sebou a správajte sa prirodzene: Vaša chôdza, postoj, spôsob sedenia by mali byť nenútené a uvoľnené
  • Stojte a seďte rovno: pri pohovore ani v čase čakania sa nehrbte
  • Nesnažte sa za každú cenu skrývať, že ste nervózny. Personalista musí vedieť, že je to pre Vás významná chvíľa a Vašu nervozitu budú brať ako známku naozajstného záujmu.
  • Napriek tomu počas pohovoru skúste byť uvoľnený, nebuďte stuhnutý a nehybný.
  • Svoje správanie prispôsobte personalistovi. Ak bude veľa gestikulovať, môžete meniť pozície pri sedení. Ak bude pokojný a nehybný, neocení príliš veľa pohybu z Vašej strany.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie