Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Sending my CV: Za čo platíte

Naša sadzba 20 € zahŕňa zaslanie Vašej žiadosti niekoľkým spoločnostiam vybraných z našej databázy podľa Vášho profilu, skúseností a preferencií. Táto voľba je limitovaná 500 adresami.

Tento tarif slúži pre rozoslanie Vášho životopisu bez ohľadu na to, aký výber by ste urobili a s ktorým by ste sami súhlasili. Tarifa 20 € Vás oprávňuje využiť službu "single mailing" (jednotlivé zaslanie).

Preto je dôležité, aby ste odpovedali na otázky počas registrácie starostlivo so všetkými detailmi.

Po vyplnení formulára, napísaní motivačného listu a obdržaní poplatku Vám naša stránka ponúka výber spoločností, ktoré zodpovedajú Vášmu profilu a požiadavkám. Tento výber nie je konečný a môžete ho bezplatne meniť.

Odporúčame Vám, aby ste zoznam spoločností starostlivo preštudovali a upravili podľa toho, ktoré spoločnosti Vás zaujímajú alebo zmenili Vaše zadané kritériá (pracovný sektor, zemepisnú polohu, atď.)

Počet spoločností, ktoré boli vybrané podľa Vami zadaných kritérií, nájdete v hornej časti stránky.

Ak Vašim požiadavkám zodpovedá viac než 500 spoločností, stránka Vám ponúkne náhodných 500 spoločností, z ktorých môžete ľubovoľne vyškrtnúť tie, ktoré nezodpovedajú Vašim predstavám a automaticky budú vygenerované ďalšie spoločnosti.

Na druhej stranu, ak je Váš profil príliš úzky, alebo ak ste kritériá príliš obmedzili, môže sa stať, že nebudeme môcť 500 vyhovujúcich spoločností ponúknuť. V takom prípade rozšírte svoje požiadavky (napr. rozšírením zemepisnej polohy, pridaním pracovného sektora), aby sme ponuku spoločností mohli zväčšiť.

Vždy Vám ponúkneme najlepší možný výber založený na Vašich požiadavkách. Tieto stránky Vám ponúkajú nástroje na prispôsobenie Vášho výberu, než Váš výber definitívne potvrdíte a odošlete svoju žiadosť.

Buďte pozorní, pretože po potvrdení požiadaviek už nebude možné Váš výber zmeniť.

Upozornenie:

  • Sadzba 20 € nezahŕňa výber z databázy a počet vygenerovaných kontaktov.
  • Sadzba 20 € zaručuje rozoslanie Vašich dokumentov podľa Vašich požiadaviek, ktoré ste vybrali a potvrdili.
  • Sadzba 20 € v žiadnom prípade nezaručuje, že Vami zadaný výber vygeneruje 500 kontaktov, ale bude obsahovať najvyšší možný počet kontaktov, ktoré budú zodpovedať Vami zadaným požiadavkám, ktoré obsahuje naša databáza.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie