Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Rôzne typy testov

Psychologické testy majú personalistovi dať všeobecnú predstavu o osobnosti kandidáta a sú zvolené podľa požiadaviek spoločnosti.

Tieto testy v porovnaní s pohovormi šetria spoločnostiam veľa času a poskytujú objektívny základ pre porovnanie rôznych kandidátov.

 

 • Psychologický test

 

 • Test osobnosti a test výkonnosti
  Tento test má personalistovi poskytnúť dôkladnú predstavu o kandidátovej osobnosti a spôsobe, akým kandidát vidí sám seba vo vzťahu k ostatným ľuďom a svojmu prostrediu.
  Skladá sa z niekoľkých slovných spojení, tvrdení, vyhlásení alebo charakterových znakov a kandidát musí určiť, do akej miery ho vystihujú.
  V tomto teste sa prejaví, ktorí kandidáti sú príliš dominantní, chaotickí, introvertní a pod.

 • Test číselnej inteligencie
  Tento test vyhodnotí mieru logického uvažovania kandidáta, schopnosť vytvoriť spojenie medzi danými údajmi as akou starostlivosťou a ako rýchlo je kandidát schopný reagovať.

 • Test verbálnej inteligencie
  Tento test vyhodnotíakú schopnosť argumentácie má dotyčný kandidát. Vyhodnotí mieru jazykového porozumenia a schopnosť robiť logické spojenia medzi jednotlivými slovami.

 

 • Test všeobecných vedomostí
  Vaše vzdelanie a pracovné skúsenosti Vás doviedli k osvojeniu profesijných zručností, Vašich vedomostí a získali ste vlastné know-how.
  Test všeobecných znalostí slúži na zistenie know-how kandidáta v konkrétnej oblasti.
  Z toho dôvodu sa bude každý test líšiť v závislosti na tom o akú pozíciu sa kandidát uchádza.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie