Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Reč tela

Prvý kontakt medzi dvoma ľuďmi je dôležitý a prvý dojem je často rozhodujúci.

Počas Vášho pracovného pohovoru si personalista - nezabudnite, že ide o profesionála - urobí jasnú predstavu o Vašej osobnosti od prvých minút vášho stretnutia.

Vaše vystupovanie, odev, výraz na tvári, stisk ruky, dochvíľnosť, postoj, aj to, akým spôsobom sa pohybujete, sú Vašou neoddeliteľnou súčasťou a dotvárajú celkový obraz o Vás. Všetky tieto aspekty, ktoré ukážete, personalista sleduje a zaznamenáva.

Neverbálna komunikácia je natoľko dôležitá, že by ste jej mali venovať dostatok pozornosti.

Verbálnu komunikáciu je pomerne jednoduché mať pod kontrolou, pretože je ovládaná vedome. Naproti tomu je proces neverbálnej komunikácie komplikovanejší. Avšak, po malej príprave je možné rôzne aspekty neverbálneho vyjadrovania vedome ovládať.

Mnoho behaviorálnych štúdií dokazuje, že 55% toho, čo komunikujeme je vysielané rečou nášho tela - a teda vo veľkej miere nevedome a nekontrolovane. Tón hlasu tvorí 38%, zatiaľ čo slová len 7% komunikácie.

Preneste túto teóriu na pracovný pohovor a uvedomíte si, že nie je dôležité len to, čo hovoríte, ale je to predovšetkým spôsob komunikácie a celkový dojem, ktorý rozhodne o výslednom úspechu.

Neznamená to, že by ste všetku prípravu mali zamerať na neverbálne správanie, a že si môžete dovoliť povedať čokoľvek. Avšak celkom určite si zaslúži Vašu pozornosť.

Tak teda ešte raz. Nikdy nezabudnite, že sa stretnete s profesionálnym personalistom, ktorý vie ako sa zorientovať v danej situácii a sústrediť sa na to najdôležitejšie: Vaše zručnosti, Vaša osobnosť a Vaša schopnosť spĺňať požiadavky danej spoločnosti.

Ak ste nervózny, Vaše ruky a nohy Vám budú na obtiaž. Neviete, čo si s nimi počať alebo ako sa posadiť, aby ste pôsobili pokojným dojmom.

Tu nájdete niekoľko tipov:

Zapamätajte si niekoľko skutočností:

 • Ruky, nohy:
  • Ruky nikdy neskladajte na prsia. Aj keď toto gesto dodáva pocit pokoja, zároveň vytvára prekážku medzi Vami a ostatnými a vysiela správu o obrane a uzavretosti, ktorá nie je hodnotená kladne.
  • Nechajte ruky položené voľne na kolenách, na opierkach kresla alebo na stole. Ak sa nebudete cítiť pohodlne, vezmite si do ruky niečo, čo pri pohovore môžete potrebovať: zápisník a pero, vizitku alebo preukaz návštevníka. To Vám dodá istotu a nebudete natoľko sledovať Vašu rozpačitú hru rúk a nôh.
  • Ruky tiež môžete použiť na gestikuláciu, a tým zdôrazniť či lepšie vystihnúť to, čo hovoríte. Istá dávka gest naznačuje, že sa cítite iste, ukazuje Vaše nadšenie. Vyhnite sa však prehnaným a teatrálnym gestám.
  • Nezabudnite na pozíciu nôh. Aj keď ich konzultant nemôže vidieť, všetky pohyby nôh sú zreteľné a nervózne poklepávanie nohou spôsobí neistý tras celého tela.
  • Buďte pokojný, kontrolujte sa a nohy si pretiahnite až po skončení pohovoru.


 • Podanie ruky
  • Ak budete podávať ruku dlaňou dolu, dávate najavo známky nadradenosti.
  • Podanie natiahnutej stuhnutej paže naznačuje, že si druhú osobu chcete udržať ďalej od tela a mimo svojho osobného priestoru.
  • Rozpažená paža a dlaň smerujúci dole stavia druhú osobu do podradenej pozície.
  • Naopak pritiahnutie druhej osoby k sebe je veľmi intímnykrok aku pracovnému pohovoru sa nehodí.
  • Pamätajte si, že väčšina ľudí uprednostňuje rázne podanie ruky a pevný stisk.
  • Bezvládna ruka, ktorá sa sotva dotkne končekov prstov druhej osoby, je považovaná za nepríjemnú.
  • Bezvládna ruka tiež naznačuje istú slabosť charakteru a len letmý dotyk ruky značí nesmelosť.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie