Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Príprava na pracovný pohovor

Snažte sa získať čo najviac informácií o Vašom potenciálnom zamestnávateľovi, aby ste nepôsobili absolútne  nepripravene.

 • Informujte sa a zbierajte podklady.

  Početné zdroje informácií Vám môžu pomôcť urobiť si základnú predstavu o sektore a obchode spoločnosti, ktorá Vám ponúkla pohovor.

  Každý sektor má vlastné publikácie, kde nájdete jednotlivé podrobnosti o chode, spoločnostiach, výsledkoch a pozícii jednotlivých spoločnostína trhu.

  • sektore, do ktorého sa radí spoločnosť, v ktorej budete pohovor absolvovať.

 

 • Tieto publikácie zahŕňajú reporty, správy, rozhovory a články, v ktorých sa môžete presne informovať. Počas pohovoru sa na ne môžete odkázať.

  Väčšina hlavných obchodných sektorov sa organizuje vo federáciách a/alebo asociáciách, ktoré mávajú knižnice alebo informačný servis, ktoré Vám môžu poskytnúť prístup ku konkrétnym informáciám.

  Väčšina týchto profesionálnych federácií a/alebo asociácií majú internetové stránky, kde sa môžete informovať.

  Spoločnosť, v ktorej budete robiť pohovor, má pravdepodobne aj vlastné internetové stránky a bolo by dobré ich pred pohovorom navštíviť.

  Buďte však opatrní, informácie, ktoré pochádzajú od spoločnosti samotnej, sú väčšinou veľmi pozitívne a slúžia ako istá forma reklamy. Tieto informácie Vám napriek tomu dajú dobrú predstavu o tom aká je spoločnosť veľká, ako je organizovaná a akou činnosťou sa zaoberá: aké produkty alebo služby ponúka, aké má obchodné ciele, atď.

  Snažte sa získať čo najpresnejšie informácie a jasnú predstavu o ponúkanej pozícii. Nebojte sa opýtať na bližšie informácie telefonicky alebo emailom.

  Tiež si zistite, aký je na trhu obvyklý plat na tejto pozícii, keď vezmete do úvahy Vaše profesijné skúsenosti a kvalifikáciu a vek, aby ste neboli zaskočený, keby na túto tému prišla počas pohovoru reč.

  Nezabudnite, že tiež môžete dostať isté výhody, ako je služobný automobil, notebook, stravné lístky, atď.

  • pozícii, ktorá Vám môže byť ponúknutá

 

 • Je dôležité vedieť, či sa pri pohovore stretnete iba s personalistom alebo tiež s Vaším potenciálnym nadriadeným.

  Počítajte s tým, že otázky kladené personalistom budú mať širší záber čo sa týka Vašej osobnosti, zatiaľ čo zamestnanec spoločnosti sa bude pýtať na Vaše pracovné skúsenosti a schopnosti.

  Pokúste sa vopred zistiť mená tých, s kým sa máte stretnúť a uistite sa, že viete ako sa správne vyslovujú. Môžete jednoducho zavolať na sekretariát spoločnosti a bližšie sa o pohovore informovať.

  Je tiež dobré vedieť, či budete písať nejaký test, aby ste sa na neho mohli pripraviť.

  Pripravte si informácie, ktoré ste o spoločnosti získali, a neostýchajte sa pri pohovore na čokoľvek z nich opýtať.
  • akým spôsobom bude pohovor vedený
    
 •  Pripravte si všetky doklady, ktoré by mohli byť potrebné alebo užitočné.
  • Pozvánka na pohovor, ktorá Vám bola spoločnosťou zaslaná
  • Preukaz totožnosti
  • Vodičský preukaz
  • Niekoľko fotografií na doklady
  • Osobný posudok, ak je vyžadovaný
  • Kópie dokladov o Vašom najvyššom dosiahnutom vzdelaní, certifikátov, referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
  • Prípadne kópiu diplomovej práce Všetky ostatné dokumenty, ktoré súvisia s požadovanou pozíciou

 

 • Niekoľko dní a tiež večer pred pohovorom si predstavte, pohovor so svojim potenciálnym zamestnávateľom, ktorý Vás čaká.

  Predstavte si rôzne scenáre otázok a odpovedí, ktoré by mohli nastať, aby ste neboli zastihnutý nepripravený.

  Prejdite si vo svojej mysli Vašu osobnosť ako len najobjektívnejšie to ide, zastavte sa u tých najdôležitejších bodov: vzdelanie, predchádzajúce zamestnanie a skúsenosti.

  Zhodnoťte svoje silné a slabé stránky. Znovu si prečítajte Váš životopis a motivačný list a starostlivo prejdite každý jeho bod.

  Opýtajte sa sami seba na ciele Vašej kariéry a Vaše ambície. Zamerajte sa na svoje životné hodnoty, životný štýl a záujmy.

  Tu nájdete zoznam otázok (zďaleka nie kompletný), ktoré môžete o pohovore očakávať:

  • Pripravte sa na nasledujúce otázky a precvičte si svoje odpovede:
   • Prečo máte záujem o ponúkanú pozíciu?
   • Prečo ste si vybral/a našu spoločnosť a čo Vás na nej zaujalo?
   • Aký je Váš dlhodobý cieľ? Ako tieto ciele chcete dosiahnuť?
   • Akú máte finančnú predstavu?
   • Aký bol Váš predchádzajúci plat?
   • Povedzte nám niečo o svojich bývalých zamestnávateľoch.
   • Čo ste sa od nich naučil/a?
   • Prečo ste z tohto zamestnania odišiel/a?
   • Aké sú Vaše silné a slabé stránky?
   • Prečo si myslíte, že ste vhodným kandidátom pre túto pozíciu?
   • Môžete nám o sebe povedať niečo, čím by ste nás presvedčil/a, že máme zamestnať práve Vás?

 

 • Nezabudnite, že pracovný pohovor je najmä rozhovor/konverzácia, ku ktorému sú potrební dvaja účastníci.

  Nikdy nepustite zo zreteľa, že počas pohovoru máte aktívnu úlohu.

  Nedovoľte, aby ste sa dostali do podriadenej pozície. Na rozhovore sa aktívne podieľajte a ukážte svoj skutočný záujem.

  Nebojte sa, že budete obťažovať, keď sa spýtate na to, čo Vás zaujíma. Je úplne v poriadku, keď sa zaujímate o svojho budúceho zamestnávateľa a kladenie otázok by rozhodne nemalo byť/nemusí byť jednostranné.

  Keď sa naopak spýtate na to, čo pokladáte za dôležité, môžete si urobiť jasnú predstavu o spoločnosti, kde chcete pracovať.

  Otázky si vopred starostlivo pripravte, pretože ich personalista bude brať do úvahy pri Vašom hodnotení.

  Posúdi Vašu motiváciu a zhodnotí, či máte všetky potrebné zručnosti dôležité pre danú pozíciu.
  • Spíšte si zoznam otázok, na ktoré by ste sa chceli opýtať.

 

 • Tu nájdete príklady otázok, ktoré stoja zato položiť:

  • Máte podrobný popis tejto pozície?
  • Je nutné alebo vyžadované nejaké školenie alebo kurz pre túto pozíciu?
  • Mohol by sa charakter tejto pozície v budúcnosti nejako zmeniť? Ak áno, ako?
  • Akú má táto pozícia v spoločnosti postavenie?
  • Komu by som podával / a správy o svojej práci a naopak, na koho prácu by som dohliadal / a?
  • Prečo je táto pozícia neobsadená?
  • Striedajú sa v tejto spoločnosti zamestnanci často?
  • Aká je vaša zamestnanecká politika?
  • Aké produkty / služby Vašej spoločnosti sú na trhu najžiadanejšie?
  • Na ktorej pozícii, medzi spoločnosťami rovnakého sektoru / odvetvia, sa Vaša spoločnosť drží?
  • Aké spoločnosti sú Vašimi priamymi konkurentmi?
  • Aké sú strednodobé a dlhodobé plány Vašej spoločnosti?
  • Aké sú momentálnej ciele Vašej spoločnosti?
  • Prekonala spoločnosť alebo oddelenie v posledných rokoch nejakú zásadnú štrukturálnu alebo strategickú zmenu?
  • Ako bude prebiehať výberové konanie ďalej? Kto sa podieľa na rozhodovacom procese? Budú v ďalšom kole ešte nejaké testy či pohovor?
  • Je nejaká možnosť povýšenia v rámci tejto spoločnosti?
  • Môžem sa stretnúť s ľuďmi, s ktorými by som pracoval / a?
  • Akým spôsobom by sa práca na tejto pozícii mohla zmeniť?
  • Za ako dlho sa dozviem Vaše rozhodnutie?
  • Sú vo Vašej spoločnosti nejaké možnosti ďalšieho vzdelávania a školenia?
  • Ponúka Vaša spoločnosť nejaké bonusy, a ak áno, aké to sú?
  • Je možné získať nejaké odmeny?

 

 • Nebojte sa opýtať personalistov na predpokladaný plat a prípadné odmeny alebo výhody.

  Trasu na miesto pohovoru si dobre naplánujte dopredu, či už vlastným autom alebo hromadnou dopravou.

  Odhadnite, koľko času budete na cestu potrebovať a pridajte malú rezervu. Ak pôjdete autom, počítajte s tým, že môžete chvíľu hľadať miesto na zaparkovanie. Prípadne by stálo za to zistiť, či má spoločnosť vyhradené parkovacie miesta, kde by ste mohli zaparkovať.

  Ak necháte personalistu čakať, bude si oprávnene myslieť, že ste nespoľahlivý alebo že pre Vás pohovor nie je dôležitý.

  Ak sa Vaše dôvody omeškania budú týkať dopravnej zápchy či hľadania parkovacieho miesta, nepočítajte s pochopením. Ten, kto je dobre pripravený, berie tieto možnosti pri príprave do úvahy.

  Tiež sa od Vás očakáva, že pohovoru budete venovať všetok čas, ktorý je pre pohovor potrebný a nebudete netrpezlivý. Preto si nedohovárajte ďalšie schôdzky a rokovania v termíne, ktorý by sa s pohovorom mohol prekrývať.

  Personalista by mohol usúdiť, že si nedokážete zorganizovať čas.

  Správajte sa tak, akoby pohovor a čas strávený v spoločnosti Vášho potenciálneho zamestnávateľa bol to najdôležitejšie, čo počas dňa máte na prácu.

  • Uistite sa, že na pohovor nejdete neskoro: zistite si, koľko času budete potrebovať, aby ste sa dostavili včas bez zbytočného zhonu.

 

 • Aj keď sa všetci zhodnú na tom, že by sa nikto nemal súdiť podľa vzhľadu, stále platí, že odev odráža osobnosť uchádzača o miesto.

  Preto sa nebráňte konvenciám a nenoste odev pre všedné nosenie, aj keď viete, že ho v spoločnosti bežne nevyžadujú.

  Vezmite si klasický oblek, vhodnú čistú obuv, dobre vyžehlenú košeľu či blúzku a muži kravatu.

  To, že si necháte záležať na vzhľade, Vám bude pripočítané k dobru. Tiež to poukazuje na to, že je pre Vás personalista dôležitý a že ste ochotný vynaložiť úsilie, aby ste zamestnanie získali.

  Avšak sa snažte vyhnúť dojmu, že ste si vzali sviatočné šaty.

  V tom, čo máte na sebe, by ste sa mali cítiť pohodlne, aby ste mohli byť uvoľnený a nepôsobili vystrojený.

  Odev si pripravte vopred, aby ste v deň pohovoru neboli zaskočený otázkou, čo si obliecť.

  Odev voľte s rozvahou, nesnažte sa na seba upútať pozornosť. Tiež sa patrične zamerajte na čistotu tela: čisté ruky, upravené nechty, svieži dych, umyté učesané vlasy.

  • Aby ste urobili čo najlepší dojem, zamerajte sa na to, ako prezentujete seba a svoj vzhľad.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie