Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Počas pohovoru

Vy hľadáte prácu, ale nezabudnite, že ak ste boli pozvaní k pracovnému pohovoru je to preto, že personalista v danej spoločnosti dostal za úlohu obsadiť voľnú pozíciu.

Obe strany tak niečo potrebujú a je zrejmé, že by mal byť nastavený interaktívny dialóg, kde sa musíte ukázať ako dynamický a motivovaný.

 • Tu je niekoľko tipov, čo robiť a čomu sa vyhnúť pri pracovnom pohovore a aké nástrahy na Vás čakajú.
  • Buďte presný: dostavte sa aj o niekoľko minút skôr. Budete tak mať dostatok času na prípadné vypĺňanie formulára a na pohovor sa aj napriek tomu dostavíte včas. Keď prídete vďaka nepredvídateľným udalostiam i cez všetku snahu neskoro, slušne sa ospravedlňte a uveďte dôvod Vášho nechceného meškanie. Buďte ale stručný a nezachádzajte do dlhého vysvetľovania, skrátilo by to Váš čas pri pohovore.
  • Ak vypĺňate formulár, buďte starostlivý. Na nič nezabudnite a buďte precízny. Nenechajte žiadnu kolónku nevyplnenú a ak si nie ste istý tým ako niektorý údaj vyplniť, nebojte sa spýtať toho, od koho ste formulár dostali.
  • Je možné a dokonca pravdepodobné, že budete požiadaný chvíľku počkať, než sa dostanete k samotnému pohovoru.
  • Zamedzte nervóznemu poposedávaniu a nadskočeniu v momente, keď sa personalista objaví.

 

  • Seďte pokojne a počkajte, kým Vás osloví, predtýmako vstanete a pristúpite bližšie.
  • Nechoďte naproti s vystretou rukou pripravenou k potraseniu, ale vyčkajte, kým Vám personalista sám ruku podá.
  • Ruku stlačte pevne a slušne pozdravte. Ak poznáte jeho priezvisko, nezabudnite ho pri pozdrave uviezť.
  • Mnoho behaviorálnych štúdií ukázalo, že spôsob podania ruky môže povedať veľa o tom, čo chcete skryť. To si dobre zapamätajte a ruku stlačte pevne, ale nedrvte ju. Ak je personalistka žena, pamätajte, že môže mať prsteň a prehnane energický stisk pre ňu môže byť veľmi bolestivý.
  • Ďalej majte na pamäti nasledujúce fakty:
   • Príliš dlhé držanie ruky prezradí vlastnícku a dominantné osobnosť.
   • Príliš krátke potrasenie ruky robí dojem plachej a bojazlivej osobnosti.
  • Váš konzultant sa Vám najprv pozrie do tváre. Pri pozdrave sa usmievajte. Urobíte tak pozitívny dojem a ukážete, že ho/ju radi spoznávate a že je pre Vás tento pohovor veľmi dôležitý.
  • Nechajte personalistu, aby Vás doviedol do miestnosti, kde sa bude rozhovor konať, ak Vás sám nepožiada, aby ste išli prvý.
  • Zostaňte stáť, kým Vás sám nevyzve, aby ste sa posadili.
  • Personalista Vám pravdepodobne ukáže miesto, kam sa máte posadiť. Ak Vám dá vybrať, sadnite si tak, aby ste sa na neho/ňu pozerali vzpriamene a nemuseli sa otáčať.
  • Počas celého pohovoru sa usmievajte a pozerajte sa personalistovi do tváre.
  • Buďte pozorný a prejavte záujem o všetko, čo Vám bude hovoriť.
  • Či už budete hovoriť samy alebo personalista k Vám, vždy sa mu/jej pozerajte do očí. Samozrejme to neznamená, že ho/ju máte hypnotizovať pohľadom, čo by mohlo pôsobiť nepríjemne alebo sa pozerať provokatívne, čo by mohlo vzbudiť dojem, že ste arogantný alebo naopak neistý.

   

  • Ak je personalistov niekoľko, mali by ste sa pozerať striedavo na každého, ale začnite tým, ktorý Vám položil otázku alebo k Vám hovoril.
  • Neodvracajte pohľad, kým personalista úplne nedopovie otázku. Ak sa prestanete na personalistu pozerať po niekoľkých prvých slovách dotazu, môže si myslieť, že ho/ju nepočúvate alebo Vás nezaujíma, čo hovorí.
  • Keď odpovedáte na otázku, na každého sa striedavo pozerajte a na konci odpovede sa ešte raz pozrite na toho, kto Vám otázku položil.
  • Pohľad priamo do očí alebo pohľad stranou sú efektívnymi spôsobmi zdôrazňovania určitých slov prípadneodmlčanie sa v momente zamyslenia. Tiež myslite na mimiku tváre a čo ňou vysielate personalistovi. Mračenie a špúlenie pier, keď Vám bude položená obtiažna otázka alebo návrh, ktorý sa Vám nebude páčiť, môže ukázať Váš negatívny postoj.
  • Vždy hovorte pokojne.
  • Na otázky odpovedajte jasne, presnými výrazmi a úprimne. Odpovedzte na všetkyotázky, aj na tú najzáludnejšiu či najťažšiu. Nehovorte neurčito a váhavo, mohlo by to vyvolať dojem, že niečo skrývate alebo si neveríte.
  • Nechajte personalistu, aby viedol rozhovor, ale nezabudnite sa opýtať na všetko, čo ste chceli vedieť.
  • Hovorte o sebe úprimne, ale nie s falošnou skromnosťou. Vyzdvihnite svoje prednosti, silné stránky a popíšte ako by Vaše schopnosti mohli obohatiť danú spoločnosť. Odvolávajte sa na ponúkanú pozíciu a tiež zdôraznite svoju motiváciu. Iba Vy môžete presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa, že ste ten pravý kandidát na danú pozíciu.
  • Personalista môže vzniesť otázku týkajúcu sa spoločenských udalostí, politiky alebo ekonomiky a môže sa spýtať na Váš názor. Nezabudnite, že každú tému môže viesť k sporu. Preto odpovedzte úprimne.
  • Plat, bonusy, dovolenka, atď. sú dôležitou, ale často aj chúlostivou a zložitou témou. Pri prvom kole pohovoru ju môžeme vynechať. Tému peňazí môžete otvoriť v prípade, že ste si istý tým, že o Vás personalista prejaví skutočný záujem alebo ak túto tému neotvorí personalista sám. Pred pohovorom si zistite ako je Vaša pozícia na trhu oceňovaná a pri pohovore buďte pripravený personalistovi povedať svoju predstavu o Vašom ohodnotení.

 

 • Tipy na záver:
  • Za každých okolností buďte milý a zdvorilý. Nenechajte sa vyviesť z miery a svoje reakcie majte plne pod kontrolou.
  • Nefajčite, aj keby Vám cigareta bola ponúknutá.
  • Neklamte.
  • Nikdy neposudzujte svojho doterajšieho zamestnávateľa, kolegov, atď.
  • Neznevažujte sami seba.
  • Nezabudnite na humor a nebojte sa ho primerane zapojiť do hovoru.
  • Po celú dobu sa správajte tak, akoby ste požadované miesto prijali.Vždy je lepšie mať niekoľko pracovných možností ako sa vrátiť späť k jednej možnosti.
  • Pred pracovným pohovorom vždy vypnite svoj mobilný telefón.

 • Koniec pracovného pohovoru:
  • Opýtajte sa personalistu, akým spôsobom pokračuje prijímacie konanie.
  • Nikdy nebudete nútený rozhodnúť sa okamžite, či miesto prijmete. Ak potrebujete trochu času na rozmyslenie po práve absolvovanom pohovore, opýtajte sa zdvorilo personalistu, kedy bude vhodná doba, aby ste ich kontaktovali a oznámili svoje rozhodnutie.
  • Samozrejme by ste nemali zabudnúť poďakovať personalistovi za čas, ktorý Vám venoval.
  • Ak cítite, že ste personalistu príliš nepresvedčili, svoje sklamanie nedávajte najavo: je možné, že len skúša Vašu reakciu na neúspech a odmietnutie alebo jednoducho rozhodnutie neleží iba na ňom a musí sa najprv poradiť so svojimi kolegami alebo je v poradí ešte niekoľko uchádzačov, ktorí čakajú na pohovor.
  • Pri odchode mu nezabudnite podať ruku na rozlúčku. Oslovte personalistu menom a pozerajte sa do očí.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie