Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Ochrana súkromia

Než vstúpite na tieto stránky, prečítajte si tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov.
Tieto dokumenty si vytlačte alebo uložte kópiu na svoj harddisk.

1. Kto sme?

Sending my cv
Clos Paul Duquenne 12
B1435 Mont-Saint-Guibert
Belgicko
Kontakt: info@sendingmycv.com

2. Registrácia a prijímanie noviniek

Ak chcete, aby sme Vám zasielali novinky emailom, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

  • Pozorne si prečítajte a vytlačte alebo uložte na vhodné médium právne podmienky, zásady ochrany osobných údajov a všeobecné obchodné podmienky. Vyplnením registračného formulára a udelením súhlasu potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky a vyjadrujete bezpodmienečný súhlas s ich obsahom.
  • Udeľte súhlas s registráciou a uvedenými informáciami a upravte všetky chybné informácie.
  • Následne Vám bude emailom doručené od Sending My CV potvrdenie o prijatí registrácie.
  • Registráciou na odber informácií nebudú údaje o Vás zaradené do databázy našej spoločnosti.
  • Vami poskytnuté informácie v čase registrácie sú uchované pre našu potrebu. Proti tomuto je možné vzniesť písomnú námietku.
  • Zaväzujeme sa, že s Vašimi údajmi budeme nakladať čestne, podľa záväzkov uvedených v tomto odseku.

 

3. Ochrana súkromia


V tejto časti by sme Vás chceli informovať o Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Sending My CV.

S Vašimi údajmi budeme nakladať podľa belgického zákona z roku 1992 o Ochrane a spracovaní osobných údajov.
Presné znenie je uvedené nižšie:

Prečo spracovávame osobné údaje:
Sending My CV je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na prieskum trhu vrátane profesionálnych organizácií (spoločnosti, asociácie, verejné servery, atď.) vo Francúzsku, Belgicku a Európe vôbec. Klientelou Sending My CV sú profesionálne organizácie (spoločnosti, asociácie, verejné servery, atď.) založené vo Francúzsku, Belgicku a Európe všeobecne, ktoré chcú rozšíriť svoju pôsobnosť na trhu alebo zlepšiť ich priamu komunikáciu.

Všetky nahromadené osobné údaje vrátane údajov o zamestnancoch týchto spoločností slúžia na zmapovanie ich zodpovednosti, uplatnenie odbornej spôsobilosti (pozícia, kvalifikácia, oblasti odborného zamerania, atď.), aby naši klienti mohli využívať cielenú kampaň elektronickej komunikácie B2B, spravidla emailom.

Osobné údaje, ktoré nám zašlete alebo ktoré my zbierame, sú uložené v archívoch spoločnosti Sending My CV. V súlade so zákonom z 8. Decembra 1992 je táto databáza prihlásená v belgickom úradu pre ochranu osobných údajov CPVP - Mail: commission@privacycommission.be.

Na požiadanie poskytujeme informácie našim klientom podľa potreby: vo forme tlačených zoznamov, elektronických zložiek, CD, DVD, atď.

Právo prístupu k informáciám a korekcii dát

V súlade so zákonom z 8. decembra 1992 o ochrane súkromia máte právo na prístup a úpravu svojich osobných údajov.

Ak predložíte doklad totožnosti a vlastnoručne podpísanú žiadosť s dátumom vystavenia, dostanete bezplatne všetky informácie o komunikácii týkajúce sa Vašej osoby aopravu informácií, ak sú neúplné, chybné alebo nadbytočné. Za spracovanie informácií v spoločnosti Sending My CV je zodpovedný Jean-GuyApper, ktorý s Vami bude spolupracovať v prípade Vašich žiadostí.

Žiadosť je tiež možné podať emailom na túto adresu:info@sendingmycv.com

Právo zapojiť sa a odstúpiť

Sending My CV je v súlade so zákonmi na elektronickú reklamnú komunikáciu, predovšetkým s belgickým Zákonom z 11. marca 2003 (ktorý charakterizuje rozdiely medzi systémami vzťahujúcimi sa na fyzické osoby a právnické osoby, medzi voľne prístupnými a osobnými adresami, medzi právom zapojiť sa a odstúpiť a je v plnom znení dostupný na tomto odkaze: http://www.mineco.fgov. be / homepull_fr.htm ).

Ďalej sa Sending My CV riadi francúzskym zákonom o digitálnej ekonomike.

Ak Sending My CV alebo klienti tejto spoločnosti používajú s Vaším dovolením Vaše osobné údaje pre využitie v priamom marketingu, môžete kedykoľvek vysloviť nesúhlas so zasielaním inzercie (bezplatne a bez nutnosti udania dôvodu) od týchto spoločností. Toto právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti na adresu: info@sendingmycv.com. V tomto prípade budú vaše údaje zaradené na interný zoznam nezaradených.

Bezpečnosť a diskrétnosť
Spoločnosť Sending My CV zaručuje, že podnikne všetky kroky na to, aby predišla akýmkoľvek zámenám alebo rozširovaniu, ničeniu alebo prístupu k nazhromaždenými informáciám.

Použitie cookies
Cookies sú uložené informácie, ktoré môžu byť poslané internetovou stránkou Sending My CV na prehliadač návštevníka našich stránok. Táto informácia je uložená do počítača návštevníka a je sústavne v kontakte so serverom Sending My CV počas každej návštevy.

Cookies umožňujú zachytiť autorove návyky a preferencie a týmto spôsobom posielať informácie, ktoré odrážajú potreby uživateľa. Sending My CV sa zaručuje, že žiadne informácie zozbierané vďaka cookies nebude poskytovať tretej strane.

Ak si prajete, môžete odmietnuť prijímanie cookies nastavením Vášho prehliadača. Avšak vezmite na vedomie, že ak cookies na svojom prehliadači odmietnete, bude prezeranie našej stránky užívateľsky náročnejšie.

4. Všeobecné podmienky

Využitie služieb, ktoré ponúkajú tieto internetové stránky, sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami.

5. Právna zodpovednosť

Informácie uvedené na tejto stránke sú poskytované len na informačné účely. Sending My CV nenesie žiadnu zodpovednosť (vrátane prípadného zanedbania) za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z rozhodnutia, ktorých základom boli informácie uvedené na tejto stránke.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa informácií na týchto stránkach, nás neváhajte kontaktovať.
Na týchto stránkach sú uvedené odkazy na iné internetové stránky. Tieto odkazy sú uvedené v prospech užívateľov. Sending My CV nevykonáva žiadne kontroly týchto uvedených stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah alebo prevedenie. Ak je na nejakej internetovej stránke uvedený odkaz na stránky Sending My CV neznamená to, že Sending My CV túto stránku odporúča a súhlasí s ich obsahom.

6. Intelektuálne vlastníctvo

Intelektuálne vlastníctvo týchto internetových stránok je majetkom spoločnosti Sending My CV. Akákoľvek reprodukcia, vrátane čiastočnej, akoukoľvek formou, vrátane kopírovania, fotografií, filmovania, magnetických pások a disku alebo akýmikoľvek inými prostriedkami je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora alebo ich vlastníka. Rovnaké podmienky platia pre logá spoločnosti, ochrannú známku spoločnosti a ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k našim partnerom a klientom. Akékoľvek porušenie týchto práv môže viesť k súdnemu konaniu.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie