Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Motivačný/sprievodný list

Cieľom motivačného a sprievodného listu je vzbudiť u personalistu záujem prečítať si Váš životopis a spoznať Vás osobne pri pohovore.

Motivačný a sprievodný list je rovnako dôležitý ako Váš životopis.

Tento list je Vašim prvým kontaktom s Vašim potenciálnym zamestnávateľom a musí ho zaujať natoľko, aby ho chcel čítať až do konca a aby si prečítal aj Váš životopis, ktorý posielate spolu s motivačným listom.

Je isté, že zlý úvod listu nepresvedčí personalistu alebo potenciálneho zamestnávateľa o tom, že by mal pokračovať prezretím Vášho životopisu.

Tento list je svojim spôsobom "výkladom obchodu" a Vy musíte vyvolať túžbu spoznať, čo je vnútri. Preto tento fakt nepodceňujte.

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie