Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický sprievodca

Kľúčové vety

Pre uľahčenie písania Vášho životopisu sa inšpirujte nasledujúcimi frázami a vetami, ktoré môžete použiť tak ako sú, alebo ich upraviť podľa vlastnej potreby:

Časté frázy

Pozitívna skúsenosť v dopravnej spoločnosti posilnila moju motiváciu pre kariéru v logistike.

Na výstave ..... som sa stretol s pánom/pani ......, od ktorej som sa dozvedel/ao Vašej spoločnosti a odporučil/a mi, aby som Vás kontaktoval/a.

Vďaka skúsenostiam získaným v spoločnosti ..... som sa mohol/a podieľať na ...
V predchádzajúcom zamestnaní som niesol/a zodpovednosť za .....

Domnievam sa, že som získal/a potrebné skúsenosti v .....

S veľkým záujmom som čítal/a Váš rozhovor v ..... a zaujal ma Váš pohľad na .....

S potešením som zistil/a, že Vaša spoločnosť nedávno otvorila novú pobočku v ....

Rád/a by som sa informoval/a, či Vaša spoločnosť nehľadá zamestnancov so skúsenosťami v .......

Keďže plánujete zvýšiť dovoz z ....., rád/a by som sa opýtal/a, či zvažujete prijať nových zamestnancov so skúsenosťami ..... na pozíciu .....

Plánované rozšírenie Vašej spoločnosti, ktoré zahŕňa navýšenie počtu skladov, ma priviedlo k myšlienke ponúknuť Vám svoje pracovné skúsenosti na pozícii pracovníka logistiky.

Počas predchádzajúceho zamestnania v spoločnosti ..... bolo meno Vašej spoločnosti často spomínané v súvislosti s veľkými úspechmi v .....

Z profilu Vašej spoločnosti je zrejmé, že rozvíja svoju činnosť na Európskom trhu. Rád/a by som Vám ponúkol/a svoje lingvistické vedomosti s dobrou znalosťou ekonomiky a kultúry susedných krajín.

Ako verný zákazník Vašej spoločnosti si vážim Vášho profesionálneho rokovania na obchodnom trhu.

Na nedávnej výstave ma zaujala osobitosť Vašej spoločnosti a rád/a by som ...

Pretože hľadáte schopnú kandidátku na pozíciu asistentky/a, ktorá by niesla zodpovednosť za uvedené povinnosti, rada by som Vám ponúkla svoje schopnosti a znalosti.

Počas posledných ... rokov som bol/a zamestnaný/a v spoločnosti .... na pozícii .... a získal/a som skúsenosti s ...

Predajte svoje schopnosti

Počas X mesačnej práce v obchodnom dome som prejavil/a schopnosť postupne sa vypracovať z profesie pokladníka/čky na manažéra/ku oddelenia a asistenta/ku hlavného účtovníka.

Podieľal/a som sa na organizácii .... konferencie našej školy po dobu troch rokov. Teraz som poverený/á hľadaním sponzorov a zodpovedný/á za finančný rozpočet (priemerne 150 000 Eur).

 

Počas humanitárnej misie pre mimovládnu organizáciu som absolvoval/a niekoľko terénnych výjazdov, aby som vyhodnotil/a najväčšie potreby tamojšieho obyvateľstva. Na základe získaných informácií som vytvoril/a dôkladný prehľad ich potrieb a možností.

Nehľadiac na celkové znalosti manažmentu som tiež dobre oboznámený/á s jeho nevyhnutným softvérom.

Počas Xmesačnej stáže v ..... som si osvojil/a technickú angličtinu potrebnú pre zviditeľnenie a zvýšenie efektivity spoločnosti vo vzťahu so škótskymi partnermi.

Moja schopnosť .... môže byť prínosná pre ...

Moja Xročná prax v spoločnosti ..... s obchodným zameraním podobným Vašej spoločnosti mi dovoľuje nastúpiť k Vám okamžite.

Moja znalosť ..... , ktorú som získal/a v .. by som rád/a využila v ....

V mojom predchádzajúcom zamestnaní som rád/a pracovala s ...., a preto ma veľmi zaujala Vaša ponuka.

Záver

Ak Vás moja žiadosť zaujme, rád/a si s Vami o svojich predpokladoch pohovorím na osobnej schôdzke.

Rád/a odpoviem Vaše otázky osobne.

 

Verím, že Vás na prípadnom osobnom pohovore presvedčím o svojich znalostiach .........

Ďakujem a rád/a sa dostavím na osobný pohovor.

Domnievam sa, že moje znalosti a skúsenosti zodpovedajú požiadavkám na uvedenú pozíciu a skontaktujem sa s Vami budúci týždeň, aby sme sa dohovorili na ďalšom postupe a prípadnom osobnom pohovore.

Dúfam, že Vás môj životopis zaujme a budem sa tešiť na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Budem sa tešiť na osobné stretnutie, pri ktorom Vám rád/a zodpoviem všetky otázky.

V prípade Vášho predbežného záujmu sa rád/a dostavím na osobný pohovor, kontaktujte ma, prosím, prostredníctvom tohto telefónu, či e-mailom.

Ukončenie

S pozdravom ......

 

Pridajte sa k SMCV, je to zadarmoPartant pour trouver le job de votre vie