Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Voorbereiding van het gesprek

Probeer zoveel mogelijk informatie over uw potentiële werkgever te verzamelen, zodat u niet volledig onwetend en ongewapend voor uw gesprekspartner staat.

Heel wat informatiebronnen zullen u helpen een eerste idee te krijgen van de activiteitensector en van de markt van de onderneming die u een gesprek heeft voorgesteld.

Elke activiteitensector bezit immers zijn eigen publicaties waarin de evolutie, de ondernemingen, hun resultaten en hun positie op de markten worden besproken.

Deze publicaties bevatten dossiers, kronieken, interviews, artikelen die u helpen om u correct te informeren. U kunt ernaar verwijzen tijdens uw gesprek.

 • over de activiteitensector waarin de onderneming die u gaat bezoeken actief is en over de onderneming zelf.

 

 • De meeste grote activiteitsectoren zijn ook georganiseerd in federaties en/of verenigingen die eveneens over bibliotheken of informatiediensten beschikken die u indien u dat wenst toegang geven tot meer complete informatie.

  U vindt de gegevens van deze federaties en/of beroepsverenigingen in de gouden gids onder de rubriek 7610. De meeste van deze federaties en/of beroepsverenigingen beschikken nu ook over een internetsite die u kunt raadplegen.

  Misschien heeft de onderneming die u gaat bezoeken ook een website. Dan is het natuurlijk ook nuttig om deze te bezoeken.

  Indien ze over een website beschikt, vindt u deze door de naam van de onderneming in een Belgische zoekmotor in te voeren.

  Opgelet: de informatie die van de onderneming zelf uitgaat, is natuurlijk altijd uiterst positief en vaak van "publicitaire" aard. Deze informatie geeft u niettemin een goede aanwijzing van de grootte van de onderneming, haar organisatie, haar activiteit: welke producten en/of diensten worden aangeboden, haar commerciële doelen, enz…

  Probeer een duidelijk en zo volledig mogelijk idee te hebben van de baan die u zal worden aangeboden. Aarzel niet om meer informatie te vragen per telefoon of per mail.

  Vraag ook rond u wat een realistische bezoldiging voor deze functie zou zijn, rekening houdend met uw diploma's, met uw beroepservaring, met uw persoonlijke bekwaamheden en met uw leeftijd om niet verrast te zijn indien deze vraag tijdens het gesprek zou worden gesteld.

  Vergeet ook niet dat u bepaalde extralegale voordelen zoals wagen, verzekering, maaltijdcheques, enz… kan vragen

  • over de functie die u eventueel zal worden aangeboden

 

 • Het is belangrijk te weten of het gesprek door de directeur human resources/personeelsdirecteur zal worden gevoerd en of u ook de persoon zal ontmoeten onder wiens leiding u zal moeten werken.

  De vragen van de directeur human resources/personeelsdirecteur zullen immers meer algemeen zijn en hoofdzakelijk betrekking hebben op uw algemeen profiel, terwijl de vragen van een persoon op het terrein gerichter zullen zijn en eerder betrekking zullen hebben op uw beroepservaring en uw specifieke bekwaamheden.

  Probeer de naam te weten van de persoon of personen die u gaat ontmoeten en controleer de correcte uitspraak van hun naam.
  U kunt hiervoor probleemloos naar de zetel van de onderneming bellen en deze vragen aan het onthaal stellen.

  Het is ook interessant te weten of u testen zal moeten afleggen, om u eventueel voor te bereiden.

  Stel een dossier samen met alle informatie die u kunt inzamelen, neem het mee en aarzel niet om het tijdens uw gesprek te raadplegen.

  • over de manier waarop het gesprek zal worden geleid
 • Verzamel alle documenten die nodig of nuttig zullen zijn.
  • de uitnodiging die u ontvangen hebt.
  • al uw identiteitdocumenten.
  • uw rijbewijs.
  • een of meerdere identiteitsfoto's.
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag indien dat nodig is.
  • een afschrift van uw belangrijkste diploma's, certificaten of attesten die uw vorige werkgevers hebben afgeleverd.
  • eventueel een kopie van uw eindwerk.
  • elk ander document dat uw vorige activiteiten aantoont.

 

 • Bedenk de conversatie die u met uw eventuele werkgever zal moeten voeren enkele dagen voor het gesprek en de avond ervoor.

  Bedenk verschillende ensceneringen van vragen/antwoorden en probeer de antwoorden op de vragen die u kunnen worden gesteld, correct te formuleren om niet verrast te worden.

  Overloop uw persoonlijkheid en leidt er de meest opvallende kenmerken uit af, vervolgens uw opleiding, uw vorige banen, uw ervaring en wees zo objectief mogelijk.

  Schat uw sterke punten en uw zwakke punten in. Herlees uw curriculum vitae en uw motivatiebrief en ga in op elk punt.

  Stel uzelf vragen over uw professionele doelen en uw ambities. Maak een overzicht van uw waarden, uw levenswijze, uw hobbies.

  Hier is een (niet uitputtende) lijst vragen die u van uw potentiële toekomstige werkgever kunt verwachten:

  • Bereid u er op voor te worden ondervraagd en repeteer uw rol
   • Waarom hebt u interesse voor de openstaande functie?
   • Waarom wilt u in onze onderneming werken en waarom interesseert ze u?
   • Wat zijn uw professionele doelen? Hoe ziet u uw loopbaan?
   • Wat zijn uw looneisen?
   • Wat is het bedrag van uw laatste salaris?
   • Vertel iets over uw vorige werkervaringen?
   • Wat hebt u eruit geleerd?
   • Waarom hebt u deze betrekkingen verlatent?
   • Wat zijn uw sterke punten en uw zwakke punten?
   • Waarom denkt u dat u geschikt zou zijn voor de functie die we aanbieden?
   • Wat kan u ons zeggen om ons te overtuigen u aan te werven?

 

 • Vergeet nooit dat een sollicitatiegesprek in de eerste plaats een gesprek/een conversatie is en dat er twee actoren nodig zijn voor een gesprek/een conversatie.

  Vergeet ook nooit dat u een actieve rol moet spelen tijdens dit sollicitatiegesprek.

  U mag het niet ondergaan, maar moet er op dynamische en persoonlijke wijze aan deelnemen en uw reële belangstelling tonen.

  Wees niet bang om niet in de smaak te vallen door vragen te stellen die u relevant lijken. Het is volledig normaal dat u inlichtingen vraagt over uw toekomstige werkgever en het spel van vragen en antwoorden moet/mag geen eenrichtingsverkeer zijn.

  Door de gepaste vragen te stellen, kan u zich trouwens een idee vormen van het echte profiel van de onderneming die u ontmoet.

  Blijf echter aandachtig en bereid uw vragen goed voor, want uw gesprekspartner verwacht dat u hem vragen zal stellen en zal u ook op deze vragen beoordelen.

  Hij zal uw reëel engagement voor uw kandidatuur schatten, uw motivatie beoordelen en nagaan of u de vereiste bekwaamheden voor de functie bezit.

  • Bereid de lijst voor van vragen die u tijdens uw gesprek wil stellen.

 

 • Dit zijn zeker enkele interessante vragen om te stellen:

   • Hebt u een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden functie?
   • Is er een opleiding of een scholing nodig en/of voorzien?
   • Kan de inhoud van het werk in de toekomst grote wijzigingen ondergaan? In welke zin?
   • Wat is de precieze plaats van de aangeboden functie in het organogram van de onderneming?
   • Aan wie moet ik rekenschap afleggen van mijn werk en op wie moet ik op mijn beurt toezicht houden?
   • Waarom staat de functie open?
   • Kent de onderneming een grote omloop van personeel?
   • Wat is de cultuur/filosofie van de onderneming ten opzichte van haar personeel?
   • Welke producten/diensten die de onderneming aanbiedt, verkopen het best?
   • Wat is de positie van de onderneming ten opzichte van haar markt/haar activiteitensector?
   • Wie zijn de rechtstreekse concurrenten?
   • Wat zijn de doelen van de onderneming op middellange of lange termijn?
   • Wat zijn de onmiddellijke projecten voor de onderneming?
   • Hebben de onderneming of het departement de afgelopen jaren verregaande veranderingen inzake structuur of strategie gekend?
   • Wat is het vervolg van de rekruteringsprocedure? Wat is de hiërarchie inzake beslissingsbevoegdheid? Zijn er andere testen of gesprekken?
   • Wat zijn de kansen op promotie binnen de onderneming?
   • Kan ik de mensen ontmoeten met wie ik misschien zal moeten samenwerken?
   • Wat zijn de evolutieperspectieven van de functie?
   • In hoeveel tijd kan ik weten of ik al dan niet ben aangeworven?

 

 • Aarzel ook niet om uw gesprekspartner vragen te stellen over de voorgestelde bezoldiging, alsook over eventuele extralegale voordelen.

  Te laat komen op een sollicitatiegesprek is een bijzonder negatieve aanvang waarvoor u zwaar zou kunnen boeten en die moeilijk goed te maken zal zijn.

  Controleer aandachtig de ligging van de onderneming, alsook de plaats en het uur van de afspraak om deze valstrik te vermijden.

  Bereid uw reisroute vooraf voor - zowel met de wagen als met het openbaar vervoer.

  Schat de tijd die u nodig hebt voor het traject en voorzie een veiligheidsmarge. Hou rekening met de tijd om uw voertuig te parkeren wanneer u met de wagen gaat. Het zou ideaal zijn om na te gaan wat de parkeermogelijkheden in de buurt van de onderneming zijn.

  Indien u uw potentiële werkgever al bij het eerste gesprek laat wachten, kan hij terecht denken dat u een nalatig persoon bent of dat het gesprek niet belangrijk genoeg is voor u.

  Het voorwendsel van files of het moeilijk vinden van het goede adres of van een parkeerplaats zal niet in goede aarde vallen: een voorziend persoon zal rekening gehouden hebben met al deze elementen.

  U wordt ook verondersteld de nodige tijd aan uw sollicitatiegesprek te besteden, zonder van ongeduld te getuigen. Maak dus geen afspraken die te snel op elkaar volgen omdat beide gesprekspartners dan de indruk zullen hebben dat u een onbedachtzaam persoon bent.

  Gedraag u steeds alsof het sollicitatiegesprek echt het belangrijkste is dat u die dag te doen hebt, en zeker zolang u bij uw potentiële werkgever bent.

   • Zijn er ook commissielonen?
   • Bestaat de mogelijkheid om perfectioneringopleidingen te volgen in de onderneming?
   • Biedt de onderneming ook extralegale voordelen en zo ja, welke?

  • Probeer op tijd te zijn: bestudeer het traject en bereken de tijd die u nodig hebt om uw bestemming te bereiken zonder te moeten lopen.

 

 • Hoewel iedereen instemt met het gezegde dat "de kleren de man niet maken", wordt kleding nog steeds als een weerspiegeling van de persoonlijkheid van de kandidaat gezien.

  Wees dus niet onnodig rebels: vermijdt vrijetijdskleding of kleding die te casual is, zelfs indien u weet dat deze in de onderneming wordt toegelaten.

  Kies een verzorgd en klassiek kostuum/tailleur, propere en gepaste schoenen, een proper en netjes gestreken hemd/blouse en een das voor de heren.

  Het feit dat uw kleding verzorgd is, wordt als een positief element beschouwd, ongeacht de gewoonten van de onderneming. Dit toont ook dat het gesprek belangrijk is voor u en dat u bereid bent om de inspanningen te doen die nodig zijn om de baan te krijgen waarvoor u werd uitgenodigd.

  Vermijd wel om er "op zijn zondags" uit te zien.

  Het is belangrijk dat u zich goed voelt in de kleding die u hebt gekozen. Het comfort van uw kleding zal u een fysiek en lichamelijk gemak bieden dat veel doeltreffender is dan de stijve elegantie van een pak waarin u zich niet op het gemak en "verkleed" voelt.

  Denk er op voorhand aan en bereid uw kleding voor zodat u niet op de dag zelf niet ontredderd bent.

  Maar opgelet, het volstaat niet om alleen aandacht te besteden aan uw kleding. U moet ook bijzondere aandacht besteden aan uw hygiëne: propere handen, goed verzorgde nagels, frisse adem, pas gewassen en correct gekamd haar, enz….

  • Verzorg uw voorkomen en uw verschijning om het beste beeld van uzelf te geven.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie