Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen

Om u te helpen bij het schrijven van uw sollicitatiebrief, vindt u hieronder een reeks zinnen en formuleringen die u meteen kunt gebruiken of aanpassen:

Inleidende zinnen

Een geslaagde ervaring in een transportbedrijf heeft mijn motivatie voor logistieke beroepen nog versterkt.

Tijdens de beurs … heb ik Mevrouw…/Mijnheer … ontmoet, die mij vriendelijk heeft geïnformeerd over uw bedrijf en mij heeft aangeraden om contact met u op te nemen.

Dankzij een eerste ervaring in het bedrijf YVS heb ik kunnen meewerken aan …

Tijdens een stage werkte ik in de functies van …

Ik heb naar mijn mening het belang geleerd van …

Ik werd in het verleden al geconfronteerd met problemen zoals …

Ik heb uw interview gelezen in de krant … van … en ik was geboeid door uw uitspraken over

Uw bedrijf is sinds 0000 gevestigd in … en heeft net een filiaal geopend in …

In die context hebt u zeker nood aan geschikte medewerkers voor …

Een goede aankoopverantwoordelijke is in de eerste plaats een goede onderhandelaar. Vindt u dat ook? …

U bent van plan uw import uit … te vergroten. In die context hebt u zeker nood aan geschikte medewerkers voor …

In 0000 zal uw bedrijf worden uitgebreid met onder andere een extra opslagruimte en daarom zou ik mij kandidaat willen stellen voor een logistieke functie.

Tijdens mijn stage bij … werd de naam van uw bedrijf vaak genoemd als één van de bekwaamste ondernemingen op het gebied van …

Uw bedrijf ontwikkelt en organiseert zich om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomstige Europese markt. In het vooruitzicht daarvan zult u zeker nood hebben aan een taalkundige met een goede kennis van de economie en de cultuur van de verschillende buurlanden.

Als trouwe klant van uw etablissement waardeer ik de professionaliteit waarvan u op het gebied van marketing blijk geeft.

Tijdens een beurs heb ik mogen kennismaken met de mentaliteit die in uw bedrijf heerst. Daardoor kreeg ik zin om …

U zoekt een efficiënte medewerker die zich volop voor zijn taken kan inzetten. Ik wil u graag van dienst zijn …

De afgelopen … jaren die ik heb doorgebracht in de onderneming … in … heb ik mij vertrouwd gemaakt met …

Argumentatie

Tijdens een stage van … maanden heb ik mijn aanpassingsvermogen kunnen demonstreren door achtereenvolgens een kassierster en de medewerker van een afdelingschef te vervangen en de hoofdboekhouder te helpen in het warenhuis waar ik was tewerkgesteld.

Al drie jaar werk ik mee aan de organisatie van het congres XXX van mijn school. Ik sta in voor de zoektocht naar sponsors en ben verantwoordelijk voor het budget (gemiddeld 150 000 euro).

Tijdens een missie voor een humanitaire organisatie heb ik ter plaatse verschillende reizen gemaakt om de behoeften van de bevolking in kaart te brengen en ik heb een bestand met potentiële kopers samengesteld …

Naast mijn globale kennis van management bezit ik ook een goede beheersing van XXX, de software voor voorraadbeheer …

Tijdens een stage van … maanden bij XXX heb ik technische vaktaal in het Engels geleerd en zo de relaties van het bedrijf met zijn Schotse partners functioneler en efficiënter gemaakt.

Mijn troeven zijn …

Mijn eigenschappen … en … zijn troeven voor …

Dankzij mijn ervaring van … maanden/jaren in [een fabriek, winkel, bedrijf, … ] met een soortgelijke activiteit als de uwe kan ik meteen worden ingezet.

Dankzij mijn kennis van [een bepaald product, een bepaalde werkwijze] die ik bij …heb verworven, kan ik …

In mijn vorige functie hield ik het meest van … en ik vind de/het … van uw bedrijf dan ook erg aantrekkelijk.

Slotzinnen

Ik zou u daarom willen vragen mijn relationele vaardigheden te beoordelen en mijn kennis te testen tijdens een gesprek.

Als u mij die kans wilt geven, kunnen we tijdens een gesprek praten over …

U kunt mijn technische capaciteiten beoordelen tijdens een gesprek, als die gelegenheid u past.

Ik sta steeds tot uw beschikking voor …

Ik ben ervan overtuigd dat de door mij vermelde eigenschappen doorslaggevend zijn voor de functie die u wilt invullen, dus ik wil graag de vrijheid nemen om volgende week contact met u op te nemen zodat we een afspraak kunnen maken voor een gesprek.

Ik hoop dat de analyse van mijn curriculum vitae u kan overtuigen en aanleiding kan geven tot een ontmoeting om er dieper op in te gaan.

Ik wil u zeer graag ontmoeten om mijn interesse voor deze functie toe te lichten…

Ik wil u met veel plezier ontmoeten om mijn kennis uitvoerig te bespreken en toe te lichten welk financieel voordeel deze samenwerking voor u kan betekenen.

Ik kan daarover meer vertellen tijdens een gesprek, als dat u schikt. Ik neem daarvoor graag de vrijheid om een van de komende dagen contact met u op te nemen.

Ik ben ervan overtuigd dat een brief en een curriculum vitae geen volledig beeld geven van mijn persoonlijkheid, dus zou ik u graag ontmoeten om aan te tonen hoe gemotiveerd ik ben.

Beleefdheidsformules

Met de meeste hoogachting,

Hoogachtend,

Met vriendelijke groeten,

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie