Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Tips

Indien u nog student bent of een eerste baan zoekt, begint u met het hoofdstuk "studies" omdat dit hoofdstuk het langst zal zijn en het meeste aandacht zal krijgen van de geadresseerde van het CV.

Indien u echter veel beroepservaring hebt, begint u uw CV natuurlijk met dit hoofdstuk en besteedt u hier de meeste aandacht aan.

 • Organisatie van deze grote hoofdstukken

Deze twee hoofdstukken - "studies" en "beroepservaring" - worden meestal in omgekeerde chronologische versie vermeld, dat wil zeggen van de meest recente tot de oudste.

Verlies u vooral niet in overbodige details: wees precies en beknopt. Het is immers belangrijk dat uw, vaak gehaaste, lezer uw cv snel kan doornemen zonder kostbare minuten te verliezen aan het uitpluizen van details op zoek naar de belangrijke elementen van uw parcours. Vermeld duidelijk en zichtbaar de periode van uw activiteit, de functie, de naam en de gegevens van de onderneming waar u werkte, de dienst waar u actief was. Beschrijf de inhoud van uw functie vervolgens in enkele regels.

Denk eraan om de positieve elementen die nauw verband houden met de baan waarvoor u solliciteert en die uw lezer zouden kunnen overtuigen van uw bekwaamheid voor deze functie, in de verf te zetten.

Het hoofdstuk beroepsbekwaamheden moet melding maken van uw specifieke verworvenheden: uw talenkennis, uw beheersing van informaticamateriaal en van de meest gebruikte programma's, enz…

 

 • In het hoofdstuk over de "andere inlichtingen" vermeldt u:
 • de persoonlijke informatie die u niet in het begin van uw curriculum vitae hebt meegedeeld: uw nationaliteit, uw gezinssituatie (alleenstaand, gehuwd, gescheiden, weduwe (weduwnaar) en eventueel het aantal kinderen),
 • of u een rijbewijs (welk type) hebt en of u een wagen bezit
 • uw beschikbaarheid (x weken, y maanden)
 • uw interesses (bioscoop, lezen, sport…)

Kandidaten verwaarlozen dit hoofdstuk al te vaak, hoewel ze hun kandidatuur hiermee meer reliëf en hun profiel meer persoonlijkheid kunnen geven.

Vergeet niet dat uw culturele activiteiten, uw verenigingsleven of uw hobbies heel veel zeggen over uw karakter: het beoefenen van een moeilijke sport getuigt bijvoorbeeld van uw moed en uw doorzettingsvermogen; het feit dat u een muziekinstrument speelt, wijst op uw concentratievermogen, enz.

 • Wat behoort niet tot de geleverde informatie:
 • Een beschrijving van uw fysiek aspect
 • Het nummer van uw identiteitskaart
 • Het nummer van uw bankrekening
 • Het beroep van uw ouders
 • Het beroep van uw echtgenoot of van uw partner
 • Informatie over uw kinderen

 • Wat moet met bijzondere nadruk worden vermeld:
 • Opleiding:
  • Vermeld uw diploma's vanaf het secundair onderwijs
  • Vermeld bijkomende opleidingen
  • Vermeld eventueel de onderwerpen van belangrijke werken: thesis, eindwerk, enz…
 • Kennis: wees volledig en precies maar objectief.
 • Beroepservaring
  • Geef de functie die u bij uw vorige werkgevers hebt uitgeoefend, gedetailleerd weer.
  • Vermeld eventueel ook de ervaring die u als student hebt opgedaan: stages, vakantiewerk, enz…

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie