Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Tips

Maak het u gemakkelijk: bereid het schrijven van uw brief goed voor

 • Zoek alle nodige informatie over de geadresseerde van uw brief (exacte identiteit, precies en volledig adres) en toon dat u uw brief niet toevallig stuurt, maar dat u weet wie uw gesprekspartner zal zijn.
 • Maak een inventaris van alle elementen die u in de tekst moet/wil plaatsen: informatie over uzelf, vragen die u aan de onderneming wil stellen.
 • Probeert u in de plaats te stellen van de geadresseerde van uw brief en u voor te stellen wat hij van een kandidaat verwacht, wat hij zou willen weten, wat hem overbodig zou lijken en definieer daarna de elementen die u moet benadrukken en de bekwaamheden die u moet doen gelden: som uw sterke punten en uw troeven op.

De vier factoren die u in aanmerking moet nemen bij de samenstelling van uw brief.

 • De structuur van de brief
  Het is belangrijk dat de inhoud van een brief coherent is en dat de opgesomde elementen elkaar logisch opvolgen zodat de lezer onmiddellijk de boodschap begrijpt die hem wordt meegedeeld.
  In het kader van uw motivatiebrief: 4 thema's worden opeenvolgend en chronologisch aangekaart:
  • De omstandigheden van uw verzoek: in dit geval gaat het om een spontane sollicitatie.
  • De onderneming, haar markt, haar projecten: vermeldt uw bekwaamheden en specifieke kwaliteiten, en welke meerwaarde ze de onderneming kunnen bieden.
  • De belangrijke aspecten die u op de voorgrond wil plaatsen: vermeldt een precieze ervaring, geef concrete voorbeelden met een positief resultaat.
  • Een afsluitingsformule om afscheid te nemen van uw lezer.

 

Conclusie: structureer uw tekst in coherente alinea's om homogene paragrafen van ongeveer 5 regels te vormen.

Uw brief moet in totaal ten minste drie paragrafen plus een beleefdheidsformule bevatten.


 • Inhoud van de brief
  • De onmisbare basiselementen: identiteit en gegevens van de verzender, datum, voorwerp, identiteit en gegevens van de geadresseerde, titel van de geadresseerde, beleefdheidsformule en handtekening.
  • De kern van de brief die als volgt wordt gestructureerd:
   • inleiding: de aandacht van de lezer moet worden getrokken. Deze alinea moet buitengewoon goed worden verzorgd en gepersonaliseerd zijn.
   • motivatie: het waarom van deze brief en het voorwerp van de vraag moet worden vermeld. Deze alinea moet de aandacht vasthouden en de belangstelling van de lezer oproepen.
   • argumenten: werk het aanbod uit, d.w.z. uw bekwaamheden en kwaliteiten, wat ze voor de onderneming kunnen betekenen en de redenen waarom u een gesprek wenst.
   • concretisering: u hebt uw argumenten uitgewerkt, u verwijst naar het curriculum vitae voor meer details, u neemt afscheid van uw lezer en stelt een afspraak voor een uitgebreid gesprek voor.
   • afsluiting: beleefdheidsformule. Kies deze formule zorgvuldig. Bepaalde zinswendingen die elegant lijken, zijn immers helemaal niet geschikt voor dit type brief of bepaalde formuleringen waarvan de juiste betekenis niet altijd wordt begrepen, leiden tot verwarring.

 • Lengte van de brief
  • Het is unaniem aanvaard dat een goede motivatiebrief kort moet zijn en maximum 15 tot 20 regels mag tellen om snel gelezen te kunnen worden.
  • Toon zin voor samenvatting en vermijd buitensporige en overbodige literatuur.
  • Nogmaals, hou rekening met het feit dat de selectieverantwoordelijke meerdere brieven per dag moet lezen en dat een lange brief bijgevolg in uw nadeel zal spelen.

 • Taalgebruik en stijl
  • Alle selectieverantwoordelijken zijn het erover eens dat de stijl van een motivatiebrief direct en eenvoudig moet zijn; geschreven in de tegenwoordige tijd en in korte zinnen (maximum 15 tot 20 woorden).
   • Vermijd bijgevolg elk taalgebruik dat u niet goed beheerst en woorden die u niet perfect begrijpt.
   • Verkies bevestigende vormen boven negatieve vormen, ban onvoltooide deelwoorden, werkwoorden in voorwaardelijke vorm, passieve werkwoorden en overbodige bijwoorden.
   • Geef de voorkeur aan actiewerkwoorden en kies steeds precieze werkwoorden.

 

Controleer ten slotte uw spelling. Laat uw brief eventueel door iemand anders nalezen. Niets is slechter dan een tekst vol schrijffouten.

 • Lay-out
  • U kunt kiezen voor een klassieke of een meer moderne lay-out, maar het belangrijkste is dat uw brief onberispelijk overkomt - geen doorhalingen, vlekken of vingerafdrukken - op proper wit papier, A4-formaat, zonder lijntjes, niet gescheurd en niet gekreukt.

 • Enkele standaardformules
  • Inleiding
   • Ik heb het genoegen om mij kandidaat te stellen voor de post van … voor een eventuele rekrutering die u zou doorvoeren.
   • De recente informatie die over uw onderneming verschenen is, zet mij aan om mij kandidaat te stellen voor de post van ….
   • Ik stel het dynamisme van uw onderneming op prijs en zou heel graag deel uitmaken van uw medewerkers;
   • Misschien is uw onderneming op zoek naar een ….met een perfecte kennis van…
   • Indien uw onderneming een … zoekt, zal de ervaring die ik in dat domein heb opgedaan u misschien interesseren.
  • Afsluiting / afscheid
  • Ik zou u graag ontmoeten indien mijn ervaring u interesseert en verblijf ondertussen met de meeste hoogachting.
  • In afwachting dat ik u persoonlijk meer informatie kan geven, groet ik u met de meeste hoogachting.
  • In afwachting dat ik u kan ontmoeten om meer informatie te geven,…
  • In afwachting dat ik met u kan spreken, groet ik u met de meeste hoogachting.
  • In afwachting van uw antwoord groet ik u met de meeste hoogachting…
  • Indien u mij beter wil leren kennen, geef ik u graag meer details in een gesprek. Hoogachtend.
  • Ik sta tot uw beschikking om u te ontmoeten wanneer het u schikt om u verdere informatie te geven. Hoogachtend.
  • Ik dank u bij voorbaat voor de aandacht waarmee u mijn kandidatuur gelezen hebt. Hoogachtend.

Enkele nuttige links om meer te vernemen

http://www.vacature.com
http://www.vdab.be

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie