Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Sending my cv: uitleg van de prijs

Ons forfait van € 20 dekt de verzending van uw spontane sollicitatie naar een groep ondernemingen die u op basis van uw profiel, uw bekwaamheden en/of uw voorkeur in ons gegevensbestand selecteert. Deze selectie is beperkt tot een maximum van 500 adressen.

Dit forfait van € 20 heeft betrekking op de verzending van uw documenten en staat los van de selectie die u bekrachtigt. Dit forfait van € 20 geeft u recht op een enkele verzending.

Daarom is het belangrijk de vragen die bij uw inschrijving worden gesteld, zo precies en overdacht mogelijk te beantwoorden.

Zodra de velden correct zijn ingevuld, uw motivatiebrief is geschreven en uw betaling is uitgevoerd, stelt de site u een selectie ondernemingen voor die met uw profiel en uw keuzecriteria overeenstemmen. Deze lijst is niet definitief en u kunt hem wijzigen.

We raden u aan de lijst aandachtig te lezen en aan te passen indien u dat nodig acht, door ondernemingen die u niet interesseren uit de selectie te halen of door uw keuzecriteria te verfijnen (activiteitssector, geografische ligging, enz.).

Het aantal ondernemingen dat op basis van uw informatie wordt geselecteerd, staat bovenaan de pagina.

Indien meer dan 500 ondernemingen aan uw criteria beantwoorden, worden er slechts 500 willekeurig weergegeven en u bent vrij om de ondernemingen die u niet bevallen van deze lijst te schrappen. De site stelt u automatisch nieuwe adressen voor.

Indien uw profiel heel verfijnd is of indien uw keuzecriteria te beperkend zijn, zijn we misschien niet in staat om u 500 adressen te geven. U kunt de lijst die we voorstellen in dat geval uitbreiden door uw eigen criteria aan te passen en bijvoorbeeld een andere activiteitssector of een ruimere geografische streek, enz. toe te voegen

De site stelt u dan de best mogelijke selectie voor op basis van uw eigen keuzes. De site geeft u de instrumenten om deze selectie aan te passen vóór u deze bekrachtigt met het oog op de verzending van uw spontane sollicitatie.

Wees alert: de selectie kan niet meer gewijzigd worden na de bekrachtiging.

Opgelet:

  • Het forfait van € 20 heeft geen betrekking op de selectie van het gegevensbestand, noch op het aantal gegenereerde contacten.
  • Het forfait van € 20 VERZEKERT DE VERZENDING van uw documenten op basis van de selectie die u hebt bekrachtigd.
  • Het forfait van € 20 KAN IN GEEN GEVAL WAARBORGEN DAT DE SELECTIE DIE U BEKRACHTIGT 500 ADRESSEN ZAL BEVATTEN, maar wel het maximum aantal adressen dat in ons gegevensbestand werd gevonden op basis van uw keuzecriteria.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie