Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Een beslissing nemen: de goede keuze maken

U hebt een eerste gesprek gehad met uw potentiële toekomstige werkgever en alles is goed verlopen. U wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek om het contact uit te diepen en/of de gesprekspartners te ontmoeten die rechtstreeks betrokken zijn bij de functie die u werd aangeboden.

Dit tweede gesprek zal sterk verschillen van uw eerste afspraak:

  • het zal waarschijnlijk langer en grondiger zijn dan het eerste contact dat u had en het zal waarschijnlijk op een beslissing uitmonden, voor beide partijen.
  • de gesprekspartners die u zult ontmoeten, zullen preciezer en beknopter zijn in hun aanpak en in hun vragen omdat ze rechtstreeks betrokken zijn bij de functie die u eventueel zal vervullen.

Uitgenodigd worden voor een tweede gesprek betekent dat u echt een potentiële kandidaat voor de openstaande post bent vermits u hun aandacht hebt getrokken. Verlies niet uit het oog dat dit nieuwe statuut u op gelijke voet plaatst met uw gesprekspartners zodat u meer relevante vragen over de onderneming, over uw toekomstige functie en over de aanwervingvoorwaarden voor deze openstaande functie kan stellen.

Uitgenodigd worden voor meerdere gesprekken is echter nog geen waarborg voor aanwerving en een weigering kan niet worden uitgesloten, zelfs niet na meerdere gesprekken.

Wees niet ontmoedigd indien deze gesprekken uiteindelijk niet tot een aanwerving leiden en beschouw een weigering nooit als een mislukking of tijdverlies: er zijn vaak heel veel kandidaten en elk gesprek of elke selectieprocedure verrijkt u met bijkomende ervaring die nuttig zal zijn in uw toekomstige stappen.

 

Het is heel belangrijk om de goede keuze te maken, dat wil zeggen een functie of een onderneming om goede redenen boven een andere te verkiezen.
Een goed salaris, sympathie of empathie van de gesprekspartners die u tijdens uw rekruteringgesprekken hebt ontmoet, het externe imago van de onderneming zijn geen afdoende redenen om uw keuze te verantwoorden.
Het is veel belangrijker dat u zich goed voelt en geschikt voor de functie die u overweegt en dat de spirit van de onderneming die u aanwerft, u bevalt. Neem voldoende bedenktijd voor u een definitieve beslissing neemt: weeg voor- en nadelen af en maak de balans van de voordelen en de nadelen voor u beslist.

Het salaris is een belangrijke en vaak doorslaggevende factor: u moet natuurlijk rekening houden met uw facturen, uw huur, de opvoeding van uw kinderen, het materieel comfort van uw gezin, enz...
Wees u echter bewust van het feit dat uw professionele ontplooiing en uw persoonlijke voldoening niet van het peil van uw salaris afhangen.

Elk onderneming heeft een cultuur, een spirit of een arbeidsfilosofie die de werksfeer en de algemene houding van het personeel in de dagelijkse uitvoering van het wek beïnvloeden.

Deze elementen zijn dus decisief en bepalen uw plezier of uw afkeer van het werk dat u zult moeten vervullen en uw professionele ontplooiing.

Voor u een definitieve beslissing neemt, is het dus belangrijk om de onderneming te bezoeken om de sfeer op te snuiven en uw directe hiërarchie en uw toekomstige werkcollega's te ontmoeten. Aarzel dus niet om dit bezoek te vragen.

Indien de functie die men u voorstelt, niet helemaal is wat u wenst in termen van hiërarchisch peil of in termen van salaris, maar u absoluut in deze onderneming wil werken, is het des te belangrijker om te informeren naar de evolutiemogelijkheden en enkele verbintenissen los te krijgen van de selectieverantwoordelijke (zoals een stijging of een wijziging van statuut na 6 maanden of 1 jaar). Aarzel niet te vragen om deze verbintenissen schriftelijk vast te leggen.

  • Hoe maak ik de goede keuze?
  • Het salaris
  • De bedrijfscultuur
  • Evolutie binnen de onderneming

 

Bepaalde functies vereisen veelvuldige verplaatsingen naar het buitenland. Deze factor zal een directe invloed hebben op uw privé-leven en op uw gezinsleven.
Denk eraan voor u een beslissing neemt. Vraag naar de inhoud, de omvang, de frequentie en de duur van de geplande verplaatsingen.
Informeer u ook over de manier waarop de verplaatsingen naar het buitenland worden vergoed/gefinancierd (premies, recuperaties, kostennota's, enz…).

  • Verplaatsingen naar het buitenland

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie