Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

De spontane sollicitatie

In het kader van een spontane sollicitatie is de begeleidende brief buitengewoon belangrijk omdat deze niet kan steunen op een jobadvertentie die specifieke eisen verduidelijkt.

U moet voor ogen houden dat u zich met een spontane sollicitatie tot een gesprekspartner richt die niets gevraagd heeft en van wie u de behoeften niet kent.

Vermijd om u voor te stellen als "werkzoekende", en positioneer u eerder als "dienstverlener" die een specifieke kennis van zaken aanbrengt.

Ga onbevreesd te werk: het gaat om een positieve en dynamische aanpak die sterk op prijs wordt gesteld door selectieverantwoordelijken en dankzij welke een derde van de werkzoekenden werk vindt.

Deze site geeft u enkele standaardbrieven die u kunnen helpen en die als model kunnen dienen.

Probeer in de mate van het mogelijke een originele brief te schrijven die getuigt van uw persoonlijkheid, zonder echter te overdrijven.

 

Aanbevelingen

 

  • De lezer moet de indruk hebben dat uw brief uniek is.
  • Bedenk een creatieve en persoonlijke openingszin.
  • Schrijf een conclusie die een reactie kan uitlokken.
  • Laat uw briefontwerp indien nodig door een of meerdere andere personen lezen om u ervan te vergewissen dat er geen schrijf- of spellingfouten in staan.
  • Hou rekening met de reactie van de personen aan wie u uw brief toont: hun mening kan u helpen.
  • Beperk uw brief tot een pagina: wees duidelijk en beknopt.
  • De begeleidende brief moet geen melding maken van uw looneisen, uw extralegale eisen, enz… dat zijn punten die tijdens het sollicitatiegesprek aan bod komen.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie