Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

De motivatiebrief

Het doel van de motivatiebrief of begeleidende brief is om de positieve belangstelling van zijn lezer te wekken, hem ertoe aan te zetten uw curriculum vitae te raadplegen en u een gesprek voor te stellen.

 

Deze brief is dus op zijn minst even belangrijk als het curriculum vitae.

Deze brief vormt immers uw allereerste contact met uw eventuele toekomstige werkgever en moet hem motiveren om hem volledig te lezen en zijn aandacht voldoende trekken zodat hij besluit uw curriculum vitae in bijlage bij de brief te lezen.

U begrijpt dat een slecht begin niet zonder gevolgen blijft voor de wijze waarop uw potentiële toekomstige werkgever uw curriculum vitae zal benaderen.

In zekere zin is deze brief uw "etalage" die moet aanzetten tot nieuwsgierigheid. Verwaarloos dit aspect zeker niet.

De motivatiebrief is een rechtstreekse en precieze interpellatie: uw potentiële toekomstige werkgever moet er uw motivaties, uw doelen en uw wens om een gesprek te hebben, uit afleiden. U moet hem dus op zijn minst een goede reden geven om contact met u op te nemen.

The aim of the covering or accompanying letter is to arouse positive interest on the part of the person reading it, to lead them to look at your curriculum vitae and to persuade them to offer you an interview.

 The covering or accompanying letter is as least as important as the Curriculum Vitae.

In fact, this letter is your very first contact with your potential future employer and it must make them want to continue reading it, and hold their attention for long enough that they decide to look at your curriculum vitae, which comes attached to it.

You will understand that a poor introduction will not be without effect on the way your potential future employer views your curriculum vitae.

This letter is in a way your “shop window” and must create the desire to know more. So don’t neglect this aspect of things.

The covering letter is calling out something direct and precise; your potential future employer should see in it your motivation, your aims and your desire to be granted an interview. So it should at least give him a good reason to contact you.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie