Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

De gepaste houding

Tijdens het sollicitatiegesprek moet uw gesprekspartner uw bekwaamheid beoordelen om de openstaande functie te vervullen.

Dit oordeel heeft zowel betrekking op uw beroepsbekwaamheden als op uw persoonlijkheid.

Bepaalde houdingen vormen een onoverkomelijk obstakel en verzekeren een categorieke weigering.

 • Hier volgt een lijst met negatieve factoren die het vaakst worden opgemerkt:
  • Arrogantie, agressiviteit, aanmatigende houding, gevoel van superioriteit.
  • Gebrek aan motivatie, gebrek aan belangstelling, gebrek aan enthousiasme.
  • Passieve, lusteloze of onverschillige houding.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen.
  • Te grote nervositeit of emotionaliteit.
  • Moeite om zich duidelijk uit te drukken, om zijn gedachten te organiseren.
  • Ontwijkende antwoorden op delicate vragen.
  • Gebrek aan tact of gebrek aan beleefdheid.
  • Gebrek aan maturiteit.
  • Afbreken van vroegere werkgevers of vroegere collega's.
  • Geen carrièreplan, geen professionele doelen.
  • Slappe handdruk.
  • Rontwijkende blik en weigering om de gesprekspartner in de ogen te kijken.
  • Verwaarloosde of ineengezakte houding.
  • Ongepaste kleding.
  • Gebrek aan voorbereiding van het gesprek: geen vragen betreffende de onderneming, de functie, de bedrijfscultuur, enz…


 • Het is belangrijk dat uw houding en uw gedrag tonen dat u zich op uw gemak voelt en blij bent met uw aanwezigheid.
  • Blijf uzelf en handel op natuurlijke wijze: stap, sta op en ga zitten op natuurlijke en ontspannen wijze.
  • Hou u goed recht: zak niet onderuit op uw stoel, noch terwijl u wacht tot men u ontvangt, noch tijdens het gesprek.
  • Probeer uw nervositeit niet ten allen prijzen te verbergen. Uw gesprekspartner moet weten dat dit moment belangrijk is voor u en hij zal uw nervositeit zien als een teken van echte belangstelling.
  • Probeert u echter te ontspannen naarmate het gesprek vordert; blijf niet strak en onbeweeglijk zitten.
  • Pas uw gedrag aan dat van uw gesprekspartner aan. Indien hij veel gebaren maakt, zal hij gemakkelijker aanvaarden dat u regelmatig van houding verandert. Indien hij kalm en onverstoorbaar blijft, zal hij een te grote activiteit van u waarschijnlijk niet op prijs stellen.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie