Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia
Press Area
Sending my CV, het eerste proactieve sollicitatieplatform, voor 100% overgenomen door E-mail Brokers
Overname en vooral Europese ontwikkeling. E-mail Brokers, Belgisch leider in e-databasebeheer, heeft net – voor 1,5 miljoen euro – 100% in handen gekregen van het platform Sending my CV. Het bedrijf koestert de ambitie om deze sollicitatieservice om te vormen tot een succesverhaal binnen het continent om de werkgelegenheid in heel Europa te stimuleren.

Het is een nieuw begin voor dit platform dat uniek is in zijn soort. Het werd zes jaar geleden gecreëerd, maar de ontwikkeling werd zo goed als volledig geblokkeerd door een vakbondsorganisatie die in het principe van het platform een vorm van concurrentie zag met de officiële instanties voor het zoeken naar werk… Nu dit geschil zonder gevolg is geklasseerd, heeft E-mail Brokers de fakkel overgenomen. Het resultaat was er onmiddellijk: de voorbije vijf maanden werden er meer dan 20.000 campagnes gevoerd.

Sending my CV, dat voor 100% werd ontwikkeld “Made in Belgium”, maakt het mogelijk om automatisch een spontane kandidatuur te sturen naar alle bedrijven die met het profiel van de aanvrager overeenstemmen. “De spontane kandidatuur blijft zonder enige twijfel de meest efficiënte manier om werk te vinden,” legt William Vande Wiele, oprichter van E-mail Brokers, uit. “De databases die wij ter beschikking stellen van onze sollicitanten bevatten een lijst van ongeveer 500.000 werkgevers in België en 11.000.000 in Europa.”

Dat wil ook zeggen dat de kandidaten in staat zullen om, naast de meest zichtbare en dichtste bedrijven, ook de kmo’s te bereiken, die voor het merendeel volledig onbekend zijn, terwijl ze toch 80% van de arbeidsmarkt vertegenwoordigen.

Bovendien biedt het platform de kandidaat de gelegenheid om zelf de bedrijven te valideren waar hij wil solliciteren (regio, land) in functie van een hele reeks criteria zoals activiteitensector, lokalisatie of grootte van het bedrijf.

Zodra de sollicitant online is zal Sending my CV, praktisch gesproken, hem vragen om zijn profiel te creëren, zijn cv op te stellen en zijn motivaties te personaliseren. De erg geëvolueerde site gaat zover dat hij hulp biedt bij het opstellen van cv’s in de vorm van een vertaling in de taal van het beoogde land.

De kandidaat kan op gelijk welk moment het resultaat van zijn eigen campagne controleren: het aantal bedrijven dat de kandidatuur heeft gelezen, het aantal gedownloade CV’s, de geraadpleegde informatie, enz. Een gerechtvaardigde transparantie waarmee de kandidaat de ROI (Return On Investment) van zijn campagne kan evalueren, waarvoor hij immers 20 euro heeft neergeteld.

“Nu het economisch model is gevalideerd willen we nu Sending My CV, dat al in negen landen van de Unie aanwezig is, verder uitbouwen en in 2013 openstellen voor andere Europese landen zoals Italië, Zwitserland en Oostenrijk,” benadrukt William Vande Wiele. “Het is ons doel om heel Europa te coveren om de kandidaten de gelegenheid te geven een job te vinden in gelijk welk land van de Europese Unie. Tot op vandaag is onze aanpak uniek: Sending My CV biedt vandaag de enige exhaustieve oplossing waarmee je makkelijk, doelgericht, om grote schaal en automatisch kan solliciteren.”

 


Source: http://nl.solutions-magazine.com/Sending-my-CV-het-eerste-proactieve-sollicitatieplatform-voor-100-overgenomen-door-E-mail-Brokers_a1939.html

Join SMCV,
it's for freepartant pour trouver le job de votre vie