Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Záruka našim klientům

Personalisté, kteří se budou se zájmem věnovat Vašim přihláškám.
Osobní přístup, servis uzpůsobený právě Vašim potřebám.

Od první chvíle, kdy s Vámi navážeme kontakt, vynaložíme všechny síly a talent na to, abychom zcela porozuměli Vám a Vašim potřebám a mohli je tak efektivně zúročit v našem komunikačním plánu. Tento osobní vztah mezi námi bude přetrvávat až do konce našeho projektu.

Podle toho, jaký si vyberete program a podle popisu a obtížnosti případu Vám nabídneme cenu šitou Vám na míru, která je složen ze dvou částí: základní poplatek a dále poplatek variabilní.
Vždy informujeme předem, jaké nejvyšší částky může právě Váš poplatek dosáhnout, abyste si mohli být jisti, že nikdy nebudete překvapeni.


Databáze pokrývající celou Evropu
Naše kampaň přímého marketingu používá výkonný evropský systém B2B (zahrnuje 35 zemí a 11 milionů společností) a nabízí velké množství kritérií: geografické pokrytí, průmysl, počet zaměstnanců, dobu v podnikání atd.


Snadno se používá
Sending My CV realizuje kampaně, ve kterých Vás zastupuje. To znamená, že na sebe bere veškerou složitou práci týkající se přímého marketingu: vztahy se subdodavateli, kreativní úkoly, nejrůznější korespondenci atd.


Historie kampaní
Díky informačním technologiím víme přesně kdo co kdy a kde dělá. Jako klient obdržíte podrobnou zprávu o Vaší kampani: počet odeslaných zpráv, počet lidí, kteří je četli, počet registrací atd.


Ochrana osobních údajů a bezpečnost
Ať potřebujete, aby byla Vaše kampaň vidět nebo naopak kampaň anonymní, můžete si být naprosto jistí, že naše metody a řešení bezpečné a bez rizika. S našimi zásadami nehrozí žádné riziko zneužití osobních údajů.


Od zákona k etice
Přímý marketing po internetu je v Evropě silně regulovaný. Navíc také splňujeme ty nejnáročnější právní požadavky (např. seznam nežádoucích osob atd.) a zavazujeme se nejvyššími morálními standardy. Není nakonec etický marketing efektivnější?

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie