Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Vaše rozhodnutí: vyberte si správně

Úspěšně jste absolvovali první část pohovoru a jste pozváni k druhé části, abyste navázali bližší kontakt a setkali se s personalistou, který se detailně zabývá obsazovanou pozicí.

Toto setkání se bude od toho prvního velmi lišit:

  • Bude pravděpodobně delší a dostanete se do větší hloubky než při prvním setkání a na obou stranách povede k rozhodnutí.
  • Personalista bude mít konkrétnější a přímé otázky a bude se zaměřovat přímo na pozici, kterou má obsadit.

Pokud se dostanete do druhého kola, znamená to, že jste reálným kandidátem na danou pozici, protože jste personalistu zaujali. Proto nezapomeňte, že tato situace Vás přiblížila na rovnou úroveň s personalistou a můžete klást konkrétnější otázky o společnosti, dané pozici a náplň práce, kterou má jedinec na dané pozici splňovat.

Nicméně pozvánka na druhou část pohovoru není zárukou, že Vás společnost přijme a odmítnutí nelze vyloučit.

Pokud tyto pohovory nakonec nebudou znamenat nabídku práce, nikdy se nenechte odradit a nikdy nepovažujte odmítnutí za selhání nebo ztrátu času. O danou pozici se uchází vždy několik kandidátů a všechny pohovory jsou pro Vás přínosnou zkušeností a užitečné pro Váš další rozvoj.

Velmi důležité je umět si dobře vybrat zaměstnání nebo společnost a mít k tomu dobré důvody.

Přijatelné platové ohodnocení, přátelský přístup personalistů během pohovoru a navenek dobrý dojem ze společnosti nejsou dostatečně dobrými důvody, abyste obhájili Vaše rozhodnutí.

Důležitější je, aby Vám daná pozice vyhovovala, a aby Vám seděl charakter společnosti. Proto si vezměte čas na rozmyšlenou a v rozhodování se neukvapte. Zvažte všechna pro a proti, než se definitivně rozhodnete.

Platové ohodnocení je důležitý a často hlavní rozhodovací faktor. Měli byste jistě zvážit, jestli pokryje účty, nájem, výdaje na děti a materiální pohodlí Vaší rodiny. Nicméně nezapomeňte, že Váš profesní rozvoj a osobní spokojenost nezávisí na výši platu.

Každá společnost má svou kulturu a pracovní filosofii, která má přímý dopad na pracovní atmosféru a přístup zaměstnanců ke každodenní práci vůbec.

Toto jsou základní aspekty, od kterých se bude odvíjet Vaše potěšení z práce a Váš profesní růst.

Proto, než uděláte konečné rozhodnutí, je dobré a důležité společnost navštívit, abyste nasáli atmosféru, setkali se se svým nadřízeným a budoucími kolegy. Neváhejte a požádejte o možnost návštěvy.

  • Jak udělat správné rozhodnutí?
  • Plat
  • Kultura společnosti

 

Pokud nabízená pozice, není přesně to, v co jste doufali (co se týče platového ohodnocení, pozice v rámci společnosti), ale přesto byste rádi ve společnosti pracovali, je důležité, abyste se zeptali na možné povýšení, zkusili se od personalisty zjistit konkrétní informace (např.: povýšení nebo změna pozice je možná po půl roce). Nebojte se a požádejte, aby tyto závazky byly sepsány do smlouvy. Některá zaměstnání vyžadují časté služební cesty do zahraničí.

Tento faktor bude mít značný vliv na Váš osobní a rodinný život. Než se rozhodnete, dobře vše zvažte. Zeptejte se na důvod, délku pobytů a jak často se služební cesty konají.
Zjistěte také, jakým způsobem jsou tyto cesty financované a jestli jsou za ně odměny či bonusy.

  • Povýšení v rámci společnosti
  • Služební cesty do zahraničí

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie