Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Tyto testy mají dva cíle?

Zaprvé zkoušejí schopnosti a profesní dovednosti uchazeče, zhodnotí jejich osobnost a stanoví, jestli je uchazeč vhodný pro danou pozici.
Zadruhé, poskytují společnosti objektivní základ, který je efektivním a spravedlivým srovnáním více kandidátů, jejichž osobní profil se do jisté míry liší.

 

  • Tyto testy jsou postaveny na dvou základních liniích
    • První hlavní linka – klíčovými prvky obsazované pozice jsou požadované profesní dovednosti, test tak napoví personalistovi, jestli daný kandidát splňuje tyto potřebné dovednosti a kvalifikaci.
    • Druhá hlavní linka – osobnost kandidáta, jeho komunikační dovednosti, které personalistovi řeknou, jestli daný kandidát splňuje potřebné kvality pro danou pozici.

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie