Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Tipy

Pokud ještě studujete a hledáte první zaměstnání, začněte částí „vzdělání“, protože tato část bude nejdelší a také jí bude personalista věnovat nejvíc pozornosti.

Na druhou stranu, pokud jsou Vaší nejsilnější stránkou pracovní zkušenosti, začněte právě jimi.

 • Jak uspořádat hlavní části životopisu

Tyto dvě části – vzdělání a pracovní zkušenosti – se řadí v opačném chronologickém pořádku, tzn., začínají současností a končí nejstaršími událostmi v minulosti.

Nezdržujte se zbytečnými detaily: zaměřte se na přesnost údajů a buďte struční. Je důležité, aby se personalista, který čte Váš životopis, nezdržoval zbytečnými informacemi a nemusel hledat důležité body Vašich zkušeností v nepřehledném množství detailů. Uveďte jasně dobu strávenou na dané pozici, popište svou činnost v každé pozici a uveďte adresu svého zaměstnavatele. V životopisu bude dobře působit, když uvedete některé konkrétní údaje o pozici, kterou jste zastávali.

Zdůrazněte body, které jsou blízce spojeny s pozicí, o kterou máte zájem, a které by mohly personalistu přesvědčit, že jste vhodní kandidáti pro tuto pozici.

V části „Profesionální schopnosti“ byste měli shrnout Vaše dovednosti a znalosti, jazykové, počítačové (s jakými programy máte zkušenosti) atd.

Část „Další údaje“ by měla obsahovat následující informace:

 • Osobní informace, které jste neuvedli v první části „osobní údaje“:
 • Svou národnost, rodinný stav (ženatý/vdaná, rozvedený/á, ovdovělý/á) a případně počet dětí.
 • Pokud vlastníte řidičský průkaz, uveďte jeho typ a jestli vlastníte vůz.
 • Vaše časové možnosti a dostupnost. (počet týdnů/měsíců)
 • Do „Zájmů“ pak uveďte Vaše hlavní záliby (např. čtení, sporty atd.)

Uchazeči tyto části často opomíjejí, nicméně Vám tato část poskytne trochu svobody a dokreslí Vaši osobnost.

Nezapomeňte na kulturní aktivity a zájmy, které můžou vystihnout Vaši osobnost. Záliba v náročných sportech může ukázat Vaši odvahu a vytrvalost, hra na hudební nástroj zase schopnost soustředění atd..

Neuvádějte následující informace:

 • Váš zdravotní stav
 • Povolání Vašeho partnera/partnerky
 • Povolání Vašich rodičů
 • Informace o Vašich dětech
 • Číslo občanského průkazu/pasu
 • Číslo bankovního účtu

Čemu byste měli věnovat zvýšenou pozornost:

 • Vzdělání:
  • Své vzdělání uveďte od základní školy do nejvyššího dosaženého vzdělání, případně uveďte, předpokládané ukončení studia
  • Uveďte další kurzy a kvalifikace nebo školení
  • Zvažte uvedení témat svých prací: diplomové práce, reportů atd.
 • V uvedení znalostí na nic nezapomeňte, ale buďte objektivní.
 • Pracovní zkušenosti:
  • Vyjmenujte podrobně pozice, na kterých jste pracovali u svých předchozích zaměstnavatelů
  • Zvažte zařazení činností z dob studia: kempy, dobrovolná činnost atd.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie