Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Tipy

Usnadněte si práci: na psaní dopisu se dobře připravte

 • Najděte si potřebné informace o adresátovi dopisu (jméno a přesnou adresu) a ukažte tak, že dopis neposíláte jen tak někomu, ale že přesně víte, s kým mluvíte.
 • Napište si seznam věcí, které chcete v dopise zmínit: co chcete říci o sobě a na co se chcete zeptat.
 • Zkuste se vcítit do role toho, komu je dopis adresován a prezentujte se tak, jak byste to očekávali od uchazeče, se kterým byste se chtěli setkat, co by mohl považovat za nevhodné, určete, které části dopisu byste zdůraznili, a jakými svými schopnostmi byste společnost obohatili: vyjmenujte své klady a silné stránky.

Čtyři věci, na které byste měli při psaní dopisu dbát:

 • Struktura dopisu
  Důležité je, aby byl obsah dopisu srozumitelný, a aby na sebe jednotlivé body logicky navazovaly, aby adresát ihned věděl, co chcete sdělit.
  V souvislosti se žádostí naslepo byste neměli opomenout následující čtyři body v dané posloupnosti:
  • Okolnosti Vaší žádosti, v tomto případě nevyžádané žádosti.
  • Společnost, její trh a její budoucnost: upozorněte na Vaše zkušenosti a kvality, a čím byste společnost obohatili.
  • Důležité body, na které chcete upozornit: zmiňte se o Vašich zkušenostech, které měli pozitivní dopad a uveďte konkrétní příklady.
  • Závěr, ve kterém se rozloučíte.

 

Dopis rozložte do logických odstavců, z nichž každý bude mít okolo pěti řádků.

Celkem by dopis měl mít alespoň tři odstavce, oslovení a rozloučení.

 • Obsah dopisu
  • Základní údaje: jméno a adresa odesílatele, datum, předmět, jméno a adresa adresáta, jeho/její titul, oslovení, rozloučení a podpis.
  • Text dopisu, který je rozložen následujícím způsobem:
   • Úvod, ve kterém musíte čtenáře zaujmout, proto si na něm dejte záležet a buďte v něm osobní.
   • Předmět dopisu: musíte sdělit, proč dopis píšete, a o co žádáte. Tato část by měla být poutavá a vyvolat u čtenáře zájem.
   • Nabídka. Napište, co můžete nabídnout – Vaše kvality, zkušenosti, co by mohly společnosti přinést, a Vaše důvody, proč byste chtěli být pozváni k pohovoru.
   • Shrnutí. Již jste uvedli důvody Vašeho zájmu o práci v dané společnosti. Odkažte na svůj životopis, podepište se a navrhněte osobní schůzku, při které byste mohli prodiskutovat vše podrobně.
   • Závěr: Vyberte dobře frázi, kterou dopis ukončíte. Některé výrazy se mohou zdát zdvořilé a elegantní, ale do tohoto dopisu se nehodí.

 • Délka dopisu
  • Dobře napsaný průvodní nebo motivační dopis by neměl mít více než 15 až 20 řádků, aby bylo možné ho přečíst velmi rychle.
  • Běžte přímo k věci a vyhněte se jakýmkoli zbytečným frázím a nepodstatným informacím.
  • Berte v úvahu, že personalista musí přečíst mnoho dopisů denně, a proto by všechny příliš dlouhé pasáže dopisu mohly být ve Váš neprospěch.

 • Jazyk a styl
  • Podle názorů personalistů by styl průvodního dopisu měl být jasný a přímo k věci: psaný v přítomném čase a krátkými větami (maximálně 15 – 20 slov)
   • Proto se vyhněte formulacím, které Vám nejsou blízké nebo slovům, jejichž přesným významem si nejste jisti.
   • Používejte raději kladné věty než záporné, vyhněte se podmiňovacím větám, trpnému rodu a nadbytečnému použití přídavných jmen.
   • Dejte přednost aktivním slovesům a jejich správnému výběru a použití.

 

Nakonec zkontrolujte pravopis. Pokud potřebujete, dejte dopis někomu přečíst. Nic Vám neublíží víc, než dopis s pravopisnými chybami a překlepy.

 • Úprava dopisu
  • Můžete si vybrat tradiční nebo modernější úpravu, ale nejdůležitější je, aby byl dopis upravený perfektně. Žádné škrtání, skvrny, otisky prstů, na nepomačkaném, nepotrhaném, bílém papíře velikosti A4 bez linek.

 • Příklady frází
  • Úvod
   • Rád/a bych se ucházela o místo .….. , pokud vaše společnost bude hledat nové zaměstnance pro tuto pozici.
   • Nedávno uveřejněná informace o vaší společnosti mě vyzvala, abych Vám nabídl/a své služby na pozici…….
   • Cením si toho, co vaše společnost dokázala, a rád/a bych se stal/a součástí Vašeho pracovního kolektivu.
   • Vaše společnost by mohla hledat někoho se znalostmi….. a zkušenostmi s……..
   • Pokud vaše společnost hledá ……, domnívám se, že by Vás mohly zajímat mé zkušenosti, které jsem v tomto oboru získal/a.
  • Závěr
   • Pokud Vás mé zkušenosti zaujaly, rád/a bych se s Vámi setkal/a při osobním pohovoru.
   • Doufám, že budu mít možnost podat Vám bližší informace osobně.
   • Velice rád s Vámi budu hovořit o možnostech, jak bych mohl/a být prospěšný/á vaší společnosti.
   • Jsem přesvědčen/a, že bude přínosné setkat se osobně.
   • Rád/a bych požádal/a o osobní schůzku, na které bych mohl/a prezentovat své zkušenosti a dovednosti pro danou pozici.
   • Děkuji za Váš čas a pozornost a budu se těšit na případné osobní setkání. Neváhejte mě kdykoli kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.
   • S pozdravem…

Užitečné odkazy, kde najdete další informace:

http://www.references.be
http://www.leforem.be
http://www.references.be

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie