Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Test

Testy u výběrového řízení jsou běžnou součástí přijímacího řízení a slouží společnostem jako efektivní prostředek k rychlejšímu zhodnocení a jako záruka, že konečný výběr kandidáta bude správný.

Největší a nejlépe vybavené společnosti organizují tato výběrová řízení samy, k čemuž jim slouží vlastní personální oddělení (Human Resourses).

Jiné společnosti bez těchto možností si pro tyto příležitosti najímají personální agentury.

Testy výběrového řízení můžou mít různé formy:

  • Písemné testy
  • Testy na počítači
  • Řešení reálných situací

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie