Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Správný přístup

Během pracovního pohovoru musí personalista dobře odhadnout Vaše schopnosti pro plnění funkce v pozici, kterou chtějí obsadit.

Jejich hodnocení bude záležet především na Vašich profesních zkušenostech a Vaší osobnosti.

Některé postoje jsou naprosto nepřijatelné a zaručují kategorické odmítnutí.

 • Zde najdete seznam nejčastěji zaznamenaných negativních faktorů:
  • Arogance, agresivita, troufalost, projevy nadřazenosti
  • Nedostatečná motivovanost, nedostatek nadšení, malý zájem
  • Pasivita, lhostejnost, netečnost
  • Nedostatečná sebedůvěra
  • Přílišná nervozita nebo projevy emocí
  • Špatné vyjadřování a neuspořádanost myšlenek
  • Vyhýbavé odpovědi na obtížné či záludné otázky
  • Netaktní a nezdvořilé chování
  • Nevyspělost
  • Pomlouvání předchozích zaměstnavatelů nebo pracovních kolegů
  • Žádné cíle a plány v kariéře
  • Špatné podání ruky
  • Vyhýbavý pohled, vyhýbání se pohledu do očí
  • Nedbalé držení těla
  • Nevhodné oblečení
  • Nedostatečná příprava k pohovoru, žádné otázky týkající se společnosti, požadované pozice atd.


 • Je důležité dát najevo, že se cítíte dobře, uvolněně a jste rádi, že jste k pohovoru byli pozváni
  • Buďte sami sebou a chovejte se přirozeně: Vaše chůze, postoj, způsob sezení by měly být nenucené a uvolněné
  • Stůjte a seďte rovně: při pohovoru ani v době čekání se nehrbte
  • Nesnažte se za každou cenu skrývat, že jste nervózní. Personalista musí vědět, že je to pro Vás významná chvíle a Vaši nervozitu budou brát jako známku opravdového zájmu.
  • Přesto během pohovoru zkuste být uvolnění, nebuďte ztuhlí a nehybní.
  • Své chování přizpůsobte personalistovi. Pokud bude hodně gestikulovat, můžete měnit pozice při sezení. Pokud bude klidný a nehybný, neocení příliš mnoho pohybu z Vaší strany.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie