Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Sending my CV: Za co platíte

Naše sazba 20€ zahrnuje zaslání Vaší žádosti několika společnostem vybraných z naší databáze podle Vašeho profilu, zkušeností a preferencí. Tato volba je limitovaná 500 adresami.

Tento tarif slouží pro rozeslání Vašeho životopisu bez ohledu na to, jaký výběr byste udělali a se kterým byste sami souhlasili. Tarif 20€ Vás opravňuje využít službu „single mailing“ (jednotlivé zaslání).

Proto je důležité, abyste odpověděli na otázky během registrace pečlivě se všemi detaily.

Po vyplnění formuláře, napsání motivačního dopisu a obdržení poplatku Vám naše stránka nabízí výběr společností, které odpovídají Vašemu profilu a požadavkům. Tento výběr není konečný a můžete ho bezplatně měnit.

Doporučujeme Vám, abyste seznam společností pečlivě prostudovali a upravili podle toho, které společnosti Vás zajímají nebo změnili Vaše zadaná kritéria (pracovní sektor, zeměpisnou polohu atd.)

Počet společností, které byly vybrány podle Vámi zadaných kritérií, najdete v horní části stránky.

Pokud Vašim požadavkům odpovídá více než 500 společností, stránka Vám nabídne náhodných 500 společností, ze kterých můžete libovolně vyškrtnout ty, které neodpovídají Vašim představám a automaticky budou vygenerovány další společnosti.

Na druhou stranu, pokud je Váš profil příliš úzký, nebo pokud jste kritéria příliš omezili, může se stát, že nebudeme moci 500 vyhovujících společností nabídnout. V takovém případě rozšiřte své požadavky (např. rozšířením zeměpisné polohy, přidáním pracovního sektoru), abychom nabídku společností mohli zvětšit.

Vždy Vám nabídneme nejlepší možný výběr založený na Vašich požadavcích. Tyto stránky Vám nabízejí nástroje na přizpůsobení Vašeho výběru, než Váš výběr definitivně potvrdíte a odešlete svou žádost.

Buďte pozorní, protože po potvrzení požadavků již nebude možné Váš výběr změnit.

Upozornění:

  • Sazba 20€ nezahrnuje výběr z databáze a počet vygenerovaných kontaktů.
  • Sazba 20€ zaručuje rozeslání Vašich dokumentů dle Vašich požadavků, které jste vybrali a potvrdili.
  • Sazba 20€ v žádném případě nezaručuje, že Vámi zadaný výběr vygeneruje 500 kontaktů, ale bude obsahovat nejvyšší možný počet kontaktů, které budou odpovídat Vámi zadaným požadavkům, které obsahuje naše databáze.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie