Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Různé typy testů

Psychologické testy mají personalistovi dát obecnou představu o osobnosti kandidáta a jsou sestaveny na požadavky společnosti.

Tyto testy v porovnání s pohovory šetří společnostem spoustu času a poskytují objektivní základ pro porovnání různých kandidátů.

 • Psychologický test

 

 • Test osobnosti a test výkonnosti
  Tento test má personalistovi poskytnout důkladnou představu o kandidátově osobnosti a způsobu, jakým kandidát vidí sám sebe ve vztahu k ostatním lidem a svému prostředí.
  Skládá se z několika slovních spojení, tvrzení, prohlášení nebo charakterových znaků a kandidát musí určit, do jaké míry se mu podobají.
  V tomto testu se projeví, kteří kandidáti jsou příliš dominantní, chaotičtí, introvertní apod.

 • Test číselní inteligence
  Tento test vyhodnotí míru logického uvažování kandidáta, schopnost vytvořit spojení mezi danými údaji a s jakou pečlivostí a jak rychle je kandidát schopen reagovat.

 • Test verbální inteligence
  Tento test vyhodnotí, jakou schopnost argumentace má dotyčný kandidát. Vyhodnotí míru jazykového porozumění a schopnost dělat logická spojení mezi jednotlivými slovy.


 
 • Test všeobecných znalostí

Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti Vás dovedly k osvojení profesních dovedností, Vašich vědomostí a získali jste vlastní know-how.

Test všeobecných znalostí slouží ke zjištění know-how kandidáta v konkrétní oblasti.

Z toho důvodu se bude každý test lišit v závislosti na tom, o jakou pozici se kandidát uchází.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie