Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Řeč těla

První kontakt mezi dvěma lidmi je důležitý a první dojem je často rozhodující.

Během Vašeho pracovního pohovoru si personalista – nezapomeňte, že jde o profesionála – udělá jasnou představu o Vaší osobnosti od prvních minut vašeho setkání.

Vaše vystupování, oděv, výraz ve tváři, stisk ruky, dochvilnost, postoj, i to, jakým způsobem se pohybujete, jsou Vaší nedílnou součástí a ukazují způsob Vaší komunikace. Všechny tyto své stránky, které ukážete, personalista sleduje a zaznamenává.

Tato neverbální komunikace je natolik důležitá, že byste jí měli věnovat dostatek pozornosti.

Slovní výměnu je snadné mít pod kontrolou, protože je ovládána vědomě. Naproti tomu je proces neverbální komunikace méně zřejmý. Nicméně, po malé přípravě je možné různé aspekty neverbálního vyjadřování vědomě ovládat.

Mnoho behaviorálních studií ukazuje, že 55% toho, co říkáme je vysíláno řečí našeho těla – a proto nevědomě a nekontrolovaně. Tón hlasu tvoří 38%, zatímco slova pouhých 7%.

Přeneste tuto teorii na pracovní pohovor a uvědomíte si, že není důležité jen to, co říkáte, ale je to především způsob komunikace a celkový dojem, který rozhodne o Všem úspěchu.

Neznamená to, že byste veškerou přípravu měli zaměřit na neverbální chování, a že si můžete dovolit říci cokoli. Nicméně si zcela určitě zaslouží Vaši pozornost.

Tak tedy ještě jednou. Nikdy nezapomeňte, že se setkáte s profesionálním personalistou, který ví, jak se zorientovat v dané situaci a soustředit se na to nejdůležitější: Vaše dovednosti, Vaše osobnost a Vaše schopnost splňovat požadavky dané společnosti.

Pokud jste nervózní, Vaše ruce a nohy Vám budou na obtíž. Nevíte, co si s nimi počít nebo jak se posadit, abyste působili klidným dojmem.

Zde najdete několik tipů:

Zapamatujte si několik skutečností:

 • Ruce, nohy:
  • Ruce nikdy neskládejte na prsa. I když toto gesto dodává pocit klidu, zároveň vytváří překážku mezi Vámi a ostatními a vysílá zprávu o obraně a uzavřenosti, která není hodnocena kladně.
  • Nechte ruce položené volně na kolenou, na područkách křesla nebo na stole.
   Pokud se nebudete cítit pohodlně, vezměte si do ruky něco, co u pohovoru můžete potřebovat: zápisník a pero, vizitku nebo průkaz návštěvníka.
   To Vám dodá jistotu a nebudete natolik sledovat Vaše rozpačitou hru rukou a nohou.
  • Ruce také můžete použít ke gestikulaci, a tím zdůraznit či lépe vystihnout to, co říkáte. Jistá dávka gest naznačuje, že se cítíte jistě, ukazuje Vaše nadšení. Vyhněte se ovšem přehnaným a teatrálním gestům.
  • Nezapomeňte na pozici nohou. I když je konzultant nemůže vidět, všechny pohyby nohou jsou zřetelné a nervózní poklepávání nohou způsobí nejistý třes celého těla.
  • Buďte klidní, kontrolujte se, a nohy si protáhněte až po skončení pohovoru.


 • Podání ruky
  • Pokud budete podávat ruku dlaní dolů, dáváte najevo známky nadřazenosti.
  • Podání natažené ztuhlé paže naznačuje, že si druhou osobu chcete udržet dále od těla a vně svého osobního prostoru.
  • Rozpřažené paže a dlaň směřující dolů staví druhou osobu do podřazené pozice.
  • Naopak přitažení druhé osoby k sobě je velmi intimní krok, a k pracovnímu pohovoru se nehodí.
  • Pamatujte si, že většina lidí upřednostňuje rázné podání ruky a pevný stisk.
  • Bezvládná ruka, která se sotva dotkne konečků prstů druhé osoby, je považována za nepříjemnou.
  • Bezvládná ruka také naznačuje jistou slabost charakteru a pouhý letmý dotek ruky našeho protějšku značí nesmělost.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie