Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Příprava na pracovní pohovor

Snažte se získat co nejvíce informací o Vašem potencionálním zaměstnavateli, abyste nepůsobili naprosto neznale a nepřipraveně.

 • Informujte se a sbírejte podklady

  Početné zdroje informací Vám mohou pomoci udělat si základní představu o sektoru a obchodu společnosti, která Vám nabídla pohovor.

  Každý sektor má vlastní publikace, kde najdete jednotlivé podrobnosti o chodu, společnostech, výsledcích a pozici na trhu jednotlivých společností.

  • O sektoru, do kterého se řadí společnost, ve které budete pohovor absolvovat.

 

 • Tyto publikace zahrnují reporty, zprávy, rozhovory a články, ve kterých se můžete přesně informovat. Během pohovoru se na ně můžete odkázat.

  Většina hlavních obchodních sektorů se organizuje ve federacích a/nebo asociacích, které mívají knihovny nebo informační servis, které Vám mohou poskytnout přístup ke konkrétním informacím. Většina těchto profesionálních federací a/nebo asociací mají internetové stránky, kde se můžete informovat.

  Společnost, ve které budete dělat pohovor, má pravděpodobně také vlastní internetové stránky a bylo by dobré, je před pohovorem navštívit. Buďte ale opatrní, informace, které pochází od společnosti samotné, jsou většinou velmi pozitivní a slouží jako jistá forma reklamy. Tyto informace Vám přesto dají dobrou představu o tom, jak je společnost velká, jak je organizovaná a jakou činností se zabývá: jaké produkty nebo služby nabízí a jaké má obchodní cíle atd.

  Snažte se získat co nejpřesnější informace a jasnou představu o nabízené pozici. Nebojte se zeptat na bližší informace telefonicky nebo emailem. Také si zjistěte, jaký je na trhu obvyklý plat na této pozici, když vezmete v úvahu Vaše profesní zkušenosti a kvalifikaci a věk, abyste nebyli zaskočení, kdyby na toto téma přišla během pohovoru řeč. Nezapomeňte, že také můžete dostat jisté výhody jako je služební vůz, notebook, stravenky atd.
 • Je důležité vědět, jestli se při pohovoru setkáte pouze s personalistou nebo také s Vaším potencionálním nadřízeným.

  Počítejte s tím, že otázky pokládané personalistou budou mít širší záběr, co se týče Vaši osobnosti, zatímco zaměstnanec společnosti se bude ptát na Vaše pracovní zkušenosti a schopnosti.
  Pokuste se předem zjistit jména těch, s kým se máte setkat a ujistěte se, že víte, jak se správně vyslovují. Můžete jednoduše zavolat na sekretariát společnosti a blíže se o pohovoru informovat.
  Je také dobré vědět, jestli budete psát nějaký test, abyste se na něj mihli připravit. Připravte si informace, které jste o společnosti získali, a neostýchejte se při pohovoru na cokoli z nich zeptat.

  • Jakým způsobem bude pohovor veden
    
 • Připravte si veškeré doklady, které by mohly být potřebné nebo užitečné
  • Pozvánka k pohovoru, která Vám byla společností zaslána
  • Průkaz totožnosti
  • Řidičský průkaz
  • Několik průkazových fotografií
  • Osobní posudek, pokud je vyžadován
  • Kopie dokladů o Vašem nejvyšším dosaženém vzdělání, certifikátů, reference od předchozích zaměstnavatelů
  • Případně kopii diplomové práce
  • Všechny ostatní dokumenty, které souvisejí s požadovanou pozicí

 

 • Několik dní a také večer před pohovorem si představte, pohovor se svým potenciálním zaměstnavatelem, který Vás čeká.

  Představte si různé scénáře otázek a odpovědí, které by mohly nastat, abyste nebyli zastiženi nepřipravení.

  Projděte si ve své mysli Vaši osobnost, jak jen nejobjektivněji to jde, zastavte se u těch nejdůležitějších bodů: vzdělání, předchozí zaměstnání a zkušenosti.

  Zhodnoťte své silné a slabé stránky. Znovu si přečtěte Váš životopis a motivační dopis a pečlivě projděte každý jeho bod. Zeptejte se sami sebe na cíle Vaší kariéry a Vaše ambice.

  Zaměřte se na své životní hodnoty, životní styl a zájmy.

  Zde najdete seznam otázek (zdaleka ne vyčerpávající), které můžete o pohovoru očekávat:

  • Připravte se na následující otázky a procvičte si své odpovědi:
   • Proč máte zájem o nabízenou pozici?
   • Proč jste si vybral/a naši společnost a co Vás na ní zaujalo?
   • Jaký je Váš dlouhodobý cíl? Jak těchto cílů chcete dosáhnout?
   • Jakou máte finanční představu?
   • Jaký byl Váš předchozí plat?
   • Řekněte nám něco o svých bývalých zaměstnavatelích.
   • Co jste se od nich naučil/a?
   • Proč jste z tohoto zaměstnání odešel/a?
   • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
   • Proč si myslíte, že jste vhodným kandidátem pro tuto pozici?
   • Můžete nám o sobě říci něco, čím byste nás přesvědčil/a, že máme zaměstnat zrovna Vás?

 

 • Nezapomeňte, že pracovní pohovor je zejména rozhovor/konverzace, ke kterému jsou nezbytní dva účastníci.

  Nikdy nepusťte ze zřetele, že během pohovoru máte aktivní roli.

  Nedovolte, abyste se dostali do podřízené pozice. Na rozhovoru se aktivně podílejte a ukažte svůj skutečný zájem.

  Nebojte se, že budete obtěžovat, když se zeptáte na to, co Vás zajímá. Je naprosto v pořádku, když se zajímáte o svého budoucího zaměstnavatele a pokládání otázek by rozhodně nemělo být/nemusí být jednostranné.

  Když se naopak zeptáte na to, co pokládáte za důležité, můžete si udělat jasnou představu o společnosti, kde chcete pracovat.

  Otázky si předem pečlivě připravte, protože je personalista bude brát v úvahu při Vašem hodnocení.

  Posoudí Vaši motivovanost a zhodnotí, jestli máte všechny nezbytné dovednosti požadované pro danou pozici.

  • Sepište si seznam otázek, na které byste se chtěli zeptat

 

 • Zde najdete příklady otázek, které stojí zato položit:

  • Máte podrobný popis této pozice?
  • Je nutné nebo vyžadované nějaké školení nebo kurz pro tuto pozici?
  • Mohl by se charakter této pozice v budoucnosti nějak změnit? Pokud ano, jak?
  • Jakou má tato pozice ve společnosti postavení?
  • Komu bych podával/a zprávy o své práci a naopak, na čí práci bych dohlížel/a?
  • Proč je tato pozice neobsazená?
  • Střídají se v této společnosti zaměstnanci často?
  • Jaká je vaše zaměstnanecká politika?
  • Jaké produkty/služby vaší společnosti jsou na trhu nejžádanější?
  • Na které pozici, mezi společnostmi stejného sektoru/odvětví, se vaše společnost drží?
  • Jaké společnosti jsou vašimi přímými konkurenty?
  • Jaké jsou střednědobé a dlouhodobé plány vaší společnosti?
  • Jaké jsou momentální cíle vaší společnosti?
  • Prodělala společnost nebo oddělení v posledních letech nějakou zásadní strukturální nebo strategickou změnu?
  • Jak bude probíhat výběrové řízení dále? Kdo se podílí na rozhodovacím procesu? Budou v dalším kole ještě nějaké testy či pohovor?
  • Je nějaká možnost povýšení v rámci této společnosti?
  • Mohu se setkat s lidmi, se kterými bych pracoval/a?
  • Jakým způsobem by se práce na této pozici mohla změnit?
  • Za jak dlouho se dozvím Vaše rozhodnutí?
  • Jsou ve vaší společnosti nějaké možnosti dalšího vzdělávaní a školení?
  • Nabízí vaše společnost nějaké bonusy, a pokud ano, jaké to jsou?
  • Je možné získat nějaké odměny?

 

 • Nebojte se zeptat personalisty na předpokládaný plat a případné odměny či výhody.

  Trasu na místo pohovoru si naplánujte dobře dopředu, ať už vlastním vozem nebo hromadnou dopravou.

  Odhadněte, kolik času budete na cestu potřebovat a přidejte malou rezervu. Pokud pojedete autem, počítejte s tím, že můžete chvíli hledat místo na zaparkování. Případně by stálo za to zjistit, jestli má společnost vyhrazená parkovací místa, kde byste mohli zaparkovat.

  Pokud necháte personalistu čekat, bude si oprávněně myslet, že jste nespolehliví nebo že pro Vás pohovor není důležitý.

  Pokud se Vaše důvody zpoždění budou týkat dopravní zácpy či hledání parkovacího místa, nepočítejte s pochopením. Ten, kdo je dobře připraven, bere tyto možnosti při přípravě v úvahu.

  Také se od Vás očekává, že pohovoru budete věnovat všechen čas, který je pro pohovor potřeba, a nebudete netrpěliví. Proto si nedomlouvejte další schůzky a jednání v termínu, který by se s pohovorem mohl překrývat. Personalista by mohl usoudit, že si nedokážete zorganizovat čas.

  Chovejte se tak, jako by pohovor a čas strávený ve společnosti Vašeho potencionálního zaměstnavatele byl to nejdůležitější, co během dne máte na práci.

  • Je možné získat odměny?
  • Je možné v rámci společnosti absolvovat vzdělávací programy či školení?
  • Nabízí společnost nějaké zaměstnanecké benefity? Pokud ano, jaké to jsou?

  • Ujistěte se, že k pohovoru nejdete pozdě: zjistěte si, kolik času budete potřebovat, abyste se dostavili včas bez zbytečného spěchu.
 • I když se všichni shodnou na tom, že by se nikdo neměl soudit podle vzhledu, stále platí, že oděv odráží osobnost uchazeče.

  Proto se nevzpouzejte konvencím a nenoste na pohovor oděv pro všední nošení, i když víte, že je to ve společnosti běžně povoleno.

  Vezměte si klasický oblek, vhodnou čistou obuv, dobře vyžehlenou košili či blůzu a muži kravatu.

  To, že si necháte záležet na vzhledu, Vám bude přičteno k dobru. Také to poukazuje na to, že je pro Vás personalista důležitý, a že jste ochotni vynaložit úsilí, abyste zaměstnání získali.

  Nicméně se snažte vyhnout dojmu, že jste si vzali sváteční šaty. V tom, co máte na sobě, byste se měli cítit pohodlně, abyste mohli být uvolnění a nepůsobili nastrojeně. Oděv si připravte předem, abyste v den pohovoru nebyli zaskočení otázkou, co si obléci.

  Oděv volte s rozvahou, nesnažte se na sebe upoutat pozornost. Také se patřičně zaměřte na čistotu těla: čisté ruce, upravené nehty, svěží dech, umyté učesané vlasy.

  • Abyste udělali co nejlepší dojem, zaměřte se na to, jak prezentujete sebe a svůj vzhled.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie