Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Osobní život

Než vstoupíte na tyto stránky, přečtěte si tyto informace a zásady ochrany osobních údajů.
Tyto dokumenty si vytiskněte nebo uložte kopii na svůj harddisk.

1. Kdo jsme?

Sending my cv
Clos Paul Duquenne 12
B1435 Mont-Saint-Guibert
Belgium
Contact: info@sendingmycv.com


2. Registrace k odběru informačních emailů

Pokud chcete, abychom Vám zasílali novinky emailem, přečtěte si prosím následující informace:

  • Pozorně si přečtěte a vytiskněte nebo uložte na vhodné médium právní podmínky, zásady ochrany osobních údajů a všeobecné obchodní podmínky. Vyplněním registračního formuláře a udělením souhlasu potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky a vyjadřujete bezpodmínečný souhlas s jejich obsahem.
  • Udělte souhlas s registrací a uvedenými informacemi a upravte veškeré chybné informace. Následně Vám bude emailem doručeno od Sending My CV potvrzení o přijetí registrace.
  • Registrací k odběru informací nebudou údaje o Vás zařazeny do databáze naší společnosti.
  • Vámi poskytnuté informace v době registrace jsou uschovány pro naši potřebu. Proti tomuto je možné vznést písemnou námitku.
  • Zavazujeme se, že s Vašimi údaji budeme nakládat čestně, podle závazků uvedených v tomto odstavci.

 

3. Ochrana soukromí
 

V této části bychom Vás chtěli informovat o Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sending My CV.
S Vašimi údaji budeme nakládat podle belgického zákona z roku 1992 o Ochraně a zpracování osobních údajů.
Přesné znění je uvedeno níže:

Proč zpracováváme osobní údaje
Sending My CV je společnost, která se specializuje průzkumem trhu včetně profesionálních organizací (společnosti, asociace, veřejné servery atd.) ve Francii, Belgii a Evropě vůbec. Klientelou Sending My CV jsou profesionální organizace (společnosti, asociace, veřejné servery atd.) založené ve Francii, Belgii a Evropě obecně, které chtějí rozšířit svou působnost na trhu nebo zlepšit jejich přímou komunikaci.
Veškeré nahromaděné osobní údaje včetně údajů o zaměstnancích těchto společností slouží ke zmapování jejich odpovědnosti, uplatnění odborné způsobilosti (pozice, kvalifikace, oblasti odborného zaměření atd.), aby naši klienti mohli využívat cílenou kampaň elektronické komunikace B2B, zpravidla emailem. Osobní údaje, které nám zašlete, nebo které my sbíráme, jsou uloženy v archivech společnosti Sending My CV. V souladu se zákonem z 8. Prosince 1992 je tato databáze přihlášena v belgickém úřadu pro ochranu osobních údajů  CPVP (http://www.privacycommission.be/).

Na požádání poskytujeme informace našim klientům dle potřeby: ve formě tištěných seznamů, elektronických složek, CD, DVD atd.


Právo přístupu k informacím a korekci dat
V souladu se zákonem z 8. prosince 1992 o ochraně soukromí máte právo na přístup a úpravu svých osobních údajů.

Pokud předložíte doklad totožnosti a vlastnoručně podepsanou žádost s datem vystavení, obdržíte bezplatně veškeré informace o komunikaci týkající se Vaší osoby a opravu informací, pokud jsou neúplné, chybné nebo nadbytečné. Za zpracování informací ve společnosti Sending My CV je odpovědný Jean-Guy Apper, který s Vámi bude spolupracovat v případě Vašich žádostí.
Žádost je také možné podat emailem na tuto adresu:info@sendingmycv.com

 

Právo se zapojit a odstoupit
Sending My CV je v souladu se zákony na elektronickou reklamní komunikaci, především s belgickým Zákonem z 11. března 2003 (který charakterizuje rozdíly mezi systémy vztahující se na fyzické osoby a právnické osoby, mezi volně přístupnými a osobními adresami, mezi právem zapojit se a odstoupit a je v plném znění dostupný na tomto odkazu: http://www.mineco.fgov.be/homepull_fr.htm).
Dále se Sending My CV řídí francouzským zákonem o digitální ekonomice. Pokud Sending My CV nebo klienti této společnosti používají s Vaším svolením Vaše osobní údaje pro využití v přímém marketingu, můžete kdykoli vyslovit nesouhlas se zasíláním inzerce (bezplatně a bez nutnosti udání důvodu) od těchto společností. Toto právo můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu:  info@sendingmycv.com. V tomto případě budou vaše údaje zařazeny na interní seznam nezařazených.

Bezpečnost a diskrétnost
Společnost Sending My CV zaručuje, že podnikne všechny kroky k tomu, aby předešla jakýmkoli záměnám či rozšiřování, ničení nebo přístupu k nashromážděným informacím.

Použití cookies
Cookies jsou uložené informace, které mohou být poslány internetovou stránkou Sending My CV na prohlížeč návštěvníka našich stránek. Tato informace je uložena do počítače návštěvníka a je soustavně v kontaktu se serverem Sending My CV během každé návštěvy.

Cookies umožňují zachytit uživatelovy návyky a preference a tímto způsobem posílat informace, které odrážejí potřeby uživatele.Sending My CV se zaručuje, že žádné informace nashromážděné díky cookies nebude poskytovat třetí straně.

Pokud si přejete, můžete odmítnout přijímání cookies nastavením Vašeho prohlížeče. Nicméně vezměte na vědomí, že pokud cookies na svém prohlížeči odmítnete, bude prohlížení naší stránky uživatelsky náročnější.

4. Všeobecné podmínky

Využití služeb, které nabízejí tyto internetové stránky, se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.


5. Právní odpovědnost

Informace uvedené na této stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely. Sending My CV nenese žádnou odpovědnost (včetně případného zanedbání) za jakékoli důsledky vyplývající z rozhodnutí, jejichž základem byly informace uvedené na této stránce.
V případě jakýchkoli otázek, týkajících se informací na těchto stránkách, nás neváhejte kontaktovat.
Na těchto stránkách jsou uvedeny odkazy na jiné internetové stránky. Tyto odkazy jsou uvedeny ve prospěch uživatelů. Sending My CV neprovádí žádné kontroly těchto uvedených stránek a nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah nebo provedení. Pokud je na nějaké internetové stránce uveden odkaz na stránky Sending My CV neznamená to, že Sending My CV tuto stránku doporučuje a souhlasí s jejich obsahem.


6.Intelektuální vlastnictví

Intelektuální vlastnictví těchto internetových stránek je majetkem společnosti Sending My CV. Jakákoliv reprodukce včetně částečné jakoukoli formou (včetně kopírování, fotografií, filmování, magnetické pásky a disku nebo jakýmikoli jinými prostředky je bez předchozího písemného svolení autora nebo jejich vlastníka. Stejné podmínky platí pro loga společnosti, ochrannou známku společnosti a další dokumenty vztahující se k našim partnerům a klientům. Jakékoliv porušení těchto práv může vést k soudnímu řízení.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie