Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Nevyžádané žádosti

V souvislosti s nevyžádanými žádostmi (tzv. „žádostmi naslepo“) je průvodní dopis obzvlášť důležitý, protože nemá podklady z inzerce nabízející konkrétní pozici s konkrétními požadavky.

Při psaní průvodního dopisu byste měli myslet na to, že dopis adresujete někomu, kdo o nic nežádal a jehož potřeby neznáte.

Neměli byste se proto prezentovat tím, že „hledáte práci“, ale raději se uveďte jako někdo, kdo nabízí konkrétní služby a má konkrétní zkušenosti.

Nebojte se Vašich cílů: personalisté si váží positivního a dynamického jednání, díky kterému třetina uchazečů o zaměstnání najde práci.

Tato stránka Vám nabízí několik druhů dopisů, které slouží jako vzor a pomohou Vám napsat Váš průvodní či motivační dopis.

Doporučení

  • Adresát dopisu musí nabýt dojem, že Váš dopis je výjimečný.
  • První věta by měla být osobní a upoutat pozornost.
  • Závěr dopisu by měl vyvolat zpětnou vazbu.
  • Než dopis odešlete, dejte ho přečíst někomu dalšímu, aby opravil případné gramatické chyby a překlepy.
  • Berte v potaz reakce těch, kterým dáte dopis přečíst, jejich rady a připomínky by mohly být užitečné.
  • Délku dopisu omezte na maximálně jednu stranu – buďte struční a konkrétní.
  • V průvodním dopise byste neměli zmiňovat Vaše představy o výši platu.

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie