Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Motivační/průvodní dopis

Cílem motivačního a průvodního dopisu je vzbudit u personalisty zájem přečíst si Váš životopis a poznat Vás osobně u pohovoru.

Motivační a průvodní dopis je stejně důležitý, jako Váš životopis.

Tento dopis je Vaším prvním kontaktem s Vaši potenciálním zaměstnavatelem a musí je zaujmout natolik, aby ho chtěli číst až do konce a zaujmout natolik, aby si přečetli i Váš životopis, který zasíláte spolu s motivačním dopisem.

Je jisté, že špatný úvod dopisu nepřesvědčí personalistu nebo potencionálního zaměstnavatele o tom, že by měli pokračovat zhlédnutím Vašeho životopisu.

Tento dopis je svým způsobem „výlohou obchodu“ a Vy musíte vyvolat touhu poznat, co je uvnitř. Proto tento fakt nepodceňujte.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie