Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Klíčové věty

Pro usnadnění psaní Vašeho životopisu se inspirujte následujícími frázemi a větami, které můžete použít tak, jak jsou nebo je upravit podle vlastní potřeby.

Časté frázy

Pozitivní zkušenost v dopravní společnosti posílila mou motivaci pro kariéru v logistice.

Na výstavě..... jsem se setkal s panem/paní......, od které jsem se dozvěděl/a o Vaší společnosti a doporučil/a mi, abych Vás kontaktoval/a.

Díky zkušenostem nabitým ve společnosti ….. jsem se mohl/a podílet na...

V předchozím zaměstnání jsem nesl/a zodpovědnost za.....

Domnívám se, že jsem získal/a potřebné zkušenosti v …..

S velkým zájmem jsem četl/a Váš rozhovor v …..  a zaujal mě Váš pohled na.....

S potěšením jsem zjistil/a, že Vaše společnost nedávno otevřela novou pobočku v.....

Rád/a bych se informoval/a, jestli Vaše společnost nehledá zaměstnance se zkušenostmi v........

Jelikož plánujete zvýšit dovoz z ....., rád/a bych se zeptal/a, jestli zvažujete přijmout nové zaměstnance se zkušenostmi ..... na pozici .....

Plánované rozšíření Vaší společnosti, které zahrnuje navýšení počtu skladů, mě přivedlo k myšlence nabídnout Vám své pracovní zkušenosti na pozici pracovníka logistiky.

Během předchozího zaměstnání ve společnosti..... bylo jméno vaší společnosti často zmiňováno v souvislosti s velkými úspěchy v .….

Z profilu Vaší společnosti je zřejmé, že rozvíjí svou činnost na Evropském trhu. Rád/a bych Vám nabídl/a své lingvistické vědomosti s dobrou znalostí ekonomiky a kultury sousedních zemí.

Jako věrný zákazník vaší společnosti si vážím vašeho profesionálního jednání na obchodním trhu.

Na nedávné výstavě mě zaujala osobitost vaší společnosti a rád/a bych...

Protože hledáte schopnou kandidátku na pozici asistentky/a, která by nesla zodpovědnost za uvedené povinnosti, ráda bych vám nabídla své schopnosti a znalosti.

Během posledních...let jsem byl/a zaměstnán/a ve společnosti.... na pozici.... a získal/a jsem zkušenosti s....

Prodejte své schopnosti

Během X měsíční práce v obchodním domě jsem projevil/a schopnost postupně se vypracovat z profese pokladního/í na manažera/ku oddělení a asistenta/ky hlavní účetní.

Podílel/a jsem se na organizaci …. konference naší školy po dobu tří let. Nyní jsem pověřen/a hledáním sponzorů a zodpovědný/á za finanční rozpočet (průměrně 150 000 Eur).

Během humanitární mise pro nevládní organizaci jsem absolvoval/a několik terénních výjezdů, abych vyhodnotil/a největší potřeby tamního obyvatelstva. Na základě získaných informací jsem vytvořil/a důkladný přehled jejich potřeb a možností.

Nehledě na celkové znalosti managementu jsem také dobře obeznámen/a s jeho nezbytným softwarem.

Během Xměsíční stáže v .…. jsem si osvojil/a technickou angličtinu nezbytnou pro zviditelnění a zvýšení efektivity společnosti ve vztahu se skotskými partnery.

Má schopnost.... může být přínosná pro...

Má Xletá praxe ve společnosti..... s podobným obchodním zaměřením vaší společnosti mi dovoluje nastoupit k vám okamžitě.

Má znalost .…. , kterou jsem získal/a v... bych rád/a využila v.....

V mém předchozím zaměstnání jsem rád/a pracovala s …. a proto mě velmi zaujala vaše nabídka.

Zakončení

Pokud Vás moje žádost zaujme, rád/a si s Vámi o svých předpokladech promluvím na osobní schůzce.

Rád/a zodpovím Vaše dotazy osobně.

 

Věřím, že Vás na případném osobním pohovoru přesvědčím o svých znalostech.........

Děkuji a rád/a se dostavím k osobnímu pohovoru.

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici a zkontaktuji se s Vámi příští týden, abychom se domluvili na dalším postupu a případném osobním pohovoru.

Doufám, že Vás můj životopis zaujme a budu se těšit na případnou další spolupráci.

Budu se těšit na osobní setkání, při kterém Vám rád/a zodpovím veškeré otázky.

V případě Vašeho předběžného zájmu se rád/a dostavím k osobnímu pohovoru, kontaktujte mne, prosím, prostřednictvím uvedeného telefonu, či e-mailem.

Rozloučení

S pozdravem ......

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie