Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Jak uspět u testu výběrového řízení

Většina uchazečů přistupuje k výběrovému testu s velkými obavami. Abyste testy úspěšně zvládli, postačí, když se dobře informujete, vše si procvičíte a budete se řídit některými radami.

Zejména je důležité, abyste zůstali klidní za všech okolností. Již samotný přístup uchazeče k testu naznačí personalistovi, jak je daný uchazeč schopný vyrovnat se se stresem: chování uchazeče, způsob, jakým řeší zadání, jestli se soustředí nebo je nepozorný, jestli je systematický či chaotický.

 

Den před testem si odpočiňte!

 • Zde najdete několik užitečných tipů
  • Během testu se soustřeďte a nenechte svou pozornost odvést jinam. Vždy si nejprve velmi pozorně přečtěte instrukce k testu a zamyslete se, než odpovíte.
  • Pokud nevíte odpověď na otázku, jednoduše ji vynecháte. Nezodpovězení otázky je lepší, než špatná odpověď, která by mohla nepříznivě ovlivnit výsledek testu.
  • Rychlost, jakou test vyplňujete, se někdy také započítává do hodnocení. Pokud o časovém limitu v instrukcích není zmínka, neváhejte a zeptejte se, zadavatel testu Vám jistě odpoví. Neztrácejte čas nad otázkami, na které neznáte odpověď, nebo které vyžadují příliš mnoho přemýšlení. Odpovědi vyplňujte co nejrychleji a neznepokojujte se, pokud nestihnete test vyplnit až do konce: testy jsou sestaveny taky, že to většinou není v časovém limitu možné.
  • Pokud máte pocit, že je test příliš těžký, nenechte se odradit. Tento dojem je naprosto oprávněný. Stupeň obtížnosti je záměrně nastaven velmi vysoko, aby mohl personalista rozlišit dobré a velmi dobré uchazeče.
  • Za žádných okolností nedejte průchod panice. Způsobilo by to podstatné omezení Vašich schopností.
  • Abyste se připravili na test, osvěžte svou paměť a projeďte si základní znalosti.
  • K testu logické inteligence si procvičte trojčlenku a procenta.
  • Pokud testy zahrnují i osobnostní test, můžete se k nim připravovat, ale nemá smysl shromažďovat mnoho informací: u těchto testů neexistují správné a špatné informace. Podané odpovědi jsou jednoduše výpovědí o Vaší osobnosti. Tento test neslouží k ničemu jinému než ke shrnutí všech ostatních testů, které jsou zaměřeny na profesní
   znalosti, a má podat personalistovi obraz o Vašich osobnostních dovednostech.


 • Tipy na závěr
  Den před testem si odpočiňte!

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie