Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Váš praktický průvodce

Během pohovoru

Vy hledáte práci, ale nezapomeňte, že pokud jste byli pozvaní k pracovnímu pohovoru, je to proto, že personalista v dané společnosti dostal za úkol obsadit volnou pozici.

Obě strany tak něco potřebují a je zřejmé, že by měl být nastaven interaktivní dialog, kde se musíte ukázat jako dynamičtí a motivovaní.

 • Zde je několik tipů, co dělat a čemu se vyhnout při pracovním pohovoru, a jaké nástrahy na Vás čekají.
  • Buďte dochvilní: dostavte se i o několik minut dříve. Budete tak mít dostatek času na případné vyplňování formuláře a k pohovoru se i přesto dostavíte včas. Když přijdete díky nepředvídatelným událostem i přes veškerou snahu pozdě, slušně se omluvte a uveďte důvod Vašeho nechtěného zpoždění. Buďte ale struční a nezabředávejte do dlouhých vysvětlování, zkrátilo by to Váš čas u pohovoru.
  • Pokud vyplňujete formulář, buďte pečliví. Na nic nezapomeňte a buďte precizní. Nenechte žádnou kolonku nevyplněnou, a pokud si nejste jistí tím, jak některý údaj vyplnit, nebojte se zeptat toho, od koho jste formulář dostali.
  • Je možné a dokonce pravděpodobné, že budete požádáni chvilku posečkat, než se dostanete k samotnému pohovoru.
  • Vyvarujte se nervóznímu poposedávání a nadskočení v momentu, když se personalista objeví.

 

  • Seďte klidně a počkejte, až Vás osloví, než vstanete a přistoupíte blíž.
  • Nechoďte naproti s napřaženou rukou připravenou k potřesení, ale vyčkejte, než Vám personalista sám ruku podá.
  • Ruku stiskněte pevně a slušně pozdravte. Pokud znáte příjmení, nezapomeňte ho při pozdravu uvést.
  • Mnoho behaviorálních studií ukázalo, že způsob podání ruky může říci mnohé o tom, co chcete skrýt. To si dobře zapamatujte a ruku stiskněte pevně, ale nedrťte ji. Pokud je personalistka žena, pamatujte, že může mít prsten a přehnaně energický stisk pro ni může být velmi bolestivý.
  • Dále mějte na paměti následující fakta:
   • Příliš dlouhé držení ruky prozradí vlastnickou a dominantní osobnost.
   • Příliš krátké potřesení ruky dělá dojem plaché a bojácné osobnosti.

  • Váš konzultant se nejprve podívá do tváře. Při pozdravu se usmívejte. Uděláte tak pozitivní dojem a ukážete, že ho/ji rádi poznáváte, a že je pro Vás tento pohovor velmi důležitý.
  • Nechte personalistu, aby Vás dovedl do místnosti, kde se bude rozhovor konat, pokud Vás sám nepožádá, abyste šli první.
  • Zůstaňte stát, dokud Vás sám nevyzve, abyste se posadili.
  • Personalista Vám pravděpodobně ukáže místo, kam se máte posadit. Pokud Vám dá vybrat, sedněte si tak, abyste se na něj/ni dívali zpříma a nemuseli se otáčet.
  • Během celého pohovoru se usmívejte a dívejte se personalistovi do tváře.
  • Buďte pozorní a projevte zájem u všeho, co Vám bude říkat.
  • Ať už budete mluvit sami nebo personalista k Vám, vždy se mu/jí dívejte do očí. Samozřejmě to neznamená, že ho/ji máte hypnotizovat pohledem, což by mohlo působit nepříjemně nebo se dívat provokativně, což by mohlo vzbudit dojem, že jste arogantní nebo naopak nejistí.

 

  • Pokud je personalistů několik, měli byste se střídavě na každého dívat, ale začněte u toho, který Vám pokládal otázku nebo k Vám mluvil.
  • Neodvracejte pohled, dokud personalista zcela nedořekne otázku. Pokud se přestanete na personalistu dívat po několika prvních slovech dotazu, může si myslet, že ho/ji neposloucháte nebo Vás nezajímá, co říká.
  • Když odpovídáte na otázku, na každého se střídavě dívejte a na konci odpovědi se ještě jednou podívejte na toho, kdo Vám otázku položil.
  • Pohled přímo do očí nebo pohled stranou jsou efektivními způsoby zdůrazňování určitých slov nebo odmlčení se v momentě zamyšlení.
  • Také myslete na mimiku obličeje, a co jí vysíláte personalistovi. Mračení a špulení rtů, když Vám bude položena obtížná otázka, nebo návrh, který se Vám nebude zamlouvat, může ukázat Váš negativní postoj.
  • Vždy mluvte klidně.
  • Na otázky odpovídejte jasně, přesnými výrazy a upřímně. Odpovězte na všechny otázky, i na tu nejzáludnější či nejobtížnější. Nemluvte neurčitě a váhavě, mohlo by to vyvolat dojem, že něco skrýváte nebo si nevěříte.
  • Nechte personalistu, aby vedl hovor, ale nezapomeňte se zeptat na vše, co jste chtěli vědět.
  • Mluvte o sobě upřímně, ale ne s falešnou skromností. Vyzdvihněte své přednosti, silné stránky a jak by Vaše schopnosti mohly obohatit jejich společnost. Odvolávejte se na nabízenou pozici a také zdůrazněte svou motivaci. Pouze Vy můžete přesvědčit potencionálního zaměstnavatele, že jste ten pravý kandidát na danou pozici.
  • Personalista může vznést otázku týkající se společenských událostí, politiky nebo ekonomiky a může se zeptat na Váš názor.  Nezapomeňte, že každé téma může vést ke sporu. Proto odpovězte upřímně
  • Plat, bonusy, dovolená atd. jsou důležitým, ale často také choulostivým a složitým tématem. Při prvním kole pohovoru je můžeme ponechat stranou. Téma peněz můžete otevřít v případě, že jste si jisti tím, že o Vás personalista projeví skutečný zájem nebo pokud toto téma neotevře personalista sám. Před pohovorem si zjistěte, jak je vaše pozice na trhu oceňovaná a při pohovoru buďte připraveni personalistovi sdělit svou představu Vašeho ohodnocení.

 

 • Tipy na závěr:
  • Za každé okolnosti buďte milí a zdvořilí. Nenechte se vyvést z míry a své reakce mějte plně pod kontrolou.
  • Nekuřte, i kdyby Vám cigareta byla nabídnuta.
  • Nelžete.
  • Nikdy neodsuzujte svého dosavadního zaměstnavatele, kolegy atd.
  • Neznevažujte sami sebe.
  • Nezapomeňte na humor a nebojte se ho přiměřeně zapojit do hovoru.
  • Po celou dobu se chovejte tak, jako byste požadované místo přijali. Vždy je lepší mít několik možností, než se vrátit zpátky k jedné možnosti.
  • Před pracovním pohovorem vždy vypněte svůj mobilní telefon.

 • Konec pracovního pohovoru:
  • Zeptejte se personalisty, jakým způsobem pokračuje přijímací řízení.
  • Nikdy nebudete nuceni rozhodnout se okamžitě, zda místo přijmete. Pokud potřebujete trochu času na rozmyšlenou po právě absolvovaném pohovoru, zeptejte se zdvořile personalisty, kdy bude vhodná doba, abyste je kontaktovali a sdělili své rozhodnutí.
  • Samozřejmě byste neměli zapomenout poděkovat personalistovi za čas, který Vám věnoval.
  • Pokud cítíte, že jste personalistu příliš nepřesvědčili, své zklamání nedávejte najevo: je možné, že jen zkouší Vaši reakci na neúspěch a odmítnutí nebo jednoduše rozhodnutí neleží pouze na něm a musí se nejprve poradit se svými kolegy anebo je v pořadí ještě několik uchazečů, kteří čekají na pohovor.
  • Při odchodu nezapomeňte podat ruku na rozloučenou. Oslovte personalistu jménem a dívejte se do očí.

 

Přidejte se k SMCV, je to zdarmaPartant pour trouver le job de votre vie