Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Waarom deze proeven?

Het doel van de selectieprocedure voor personeel is om de kandidaten te identificeren die het best geschikt zijn om de taken van de openstaande functie met succes te vervullen, om de beste onder hen te selecteren, om hun bekwaamheden en hun persoonlijkheid te evalueren en ten slotte om de kandidaat aan te werven die het best geschikt lijkt om de behoeften van de onderneming te vervullen.

 

  • Deze testen hebben een tweeledig doel.
    • Enerzijds testen ze de bekwaamheden van de kandidaat, zijn beroepsbekwaamheden en vatten ze zijn persoonlijkheid om te oordelen of hij al dan niet geschikt is voor de openstaande functie in de onderneming.
    • Anderzijds geven ze de onderneming een objectieve basis die haar toelaat om een doeltreffende en juiste vergelijking te maken tussen meerdere kandidaten van wie de profielen niet noodzakelijk identiek zijn.

  • Deze testen worden volgens twee verschillende pijlers georiënteerd.
    • Eerste pijler - de sleutelelementen van de openstaande betrekking, dat wil zeggen, de vereiste professionele bekwaamheden - die de selectieverantwoordelijke zal toelaten te zien of de kandidaat wel de vereiste en nuttige kennis van zaken en bekwaamheden bezit.
    • Tweede pijler - de persoonlijkheid van de kandidaat, dat wil zeggen, zijn levenshouding - die de selectieverantwoordelijke toelaat te evalueren of de kandidaat de vereiste kwaliteiten voor de functie heeft.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie