Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Verschillende types proeven

De psychologische testen moeten de selectieverantwoordelijke een algemene aanwijzing geven betreffende de overeenstemming van de persoonlijkheid van de kandidaat met de eisen van de onderneming.

Deze testen zijn een grote tijdwinst voor de onderneming in vergelijking met de gesprekken en geven haar een objectieve vergelijkingsbasis voor de verschillende kandidaturen.

 • Psychologische testen

 

 • Persoonlijkheids- en beheertest
  Deze test moet de selectieverantwoordelijke een precies idee geven van de persoonlijkheid van de kandidaat en van de wijze waarop hij zichzelf ziet in verhouding tot anderen en zijn omgeving.
  Het gaat om een reeks uitdrukkingen, beweringen, verklaringen of karaktertrekken van welke de kandidaat moet aanduiden in welke mate ze op hem van toepassing zijn.
  Deze test laat tot om te dominerende, te chaotische, te introverte, enz. persoonlijkheden op te sporen.

 • Numerieke intelligentietest
  Deze test evalueert de numerieke redeneringsmogelijkheden van de kandidaat en evalueert zijn vermogen om links te leggen tussen getallen en ook met welke graad van precisie en snelheid.
  Meestal is deze test beperkt in de tijd.

 • Mondelinge intelligentietest
  Deze test evalueert het mondelinge redeneringsvermogen van de kandidaat. Hij evalueert het begrip van de taal en het vermogen van de kandidaat om een logische link tussen de woorden te leggen.


 
 • Kennisproeven

Dankzij uw studies en uw beroepservaring heeft u beroepsbekwaamheden, specifieke kennis opgedaan en een kennis van zaken samengesteld.

De kennisproeven willen de omvang van een bepaalde kennis van zaken in een bepaald domein meten.

De testen die aan de kandidaten worden voorgesteld, zijn dus sterk uiteenlopend, afhankelijk van de openstaande betrekking en van de bekwaamheden die nodig zijn om de aangeboden functie te vervullen.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie