Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Uw lichaamstaal

Het eerste contact tussen twee personen is belangrijk en de eerste indruk is vaak beslissend. Tijdens uw sollicitatiegesprek zal uw gesprekspartner - die vaak een professional inzake rekrutering is - zich in de eerste minuten al een bepaald idee van uw persoonlijkheid vormen.

Uw algemeen voorkomen, uw kleding, de uitdrukking op uw gezicht, uw handdruk, uw stiptheid, uw houding en uw manier van bewegen maken deel uit van uzelf en getuigen van de wijze waarop u communiceert. Al deze aspecten die u zelf toont, worden gezien en genoteerd door uw gesprekspartner.

Deze non-verbale taal is dus belangrijk genoeg om de tijd te nemen om inlichtingen terzake in te winnen. Mondelinge uitwisselingen zijn gemakkelijk te controleren omdat ze op bewuste wijze gebeuren, wat daarentegen minder vanzelfsprekend is voor het non-verbale communicatieproces. Met een beetje denkwerk en een beetje voorbereiding kunnen de verschillende aspecten van deze non-verbale expressie ondanks alles op bewuste wijze worden gebruikt.

Meerdere gedragsstudies leren ons dat 55% van de boodschap via lichaamstaal wordt meegedeeld - dus op onbewuste en ongecontroleerde wijze - dat de stem tussenkomt voor 38%, terwijl woorden slechts voor 7% tellen.

Pas deze theorie toe op het sollicitatiegesprek en u zult begrijpen dat niet alleen dat wat u zegt belangrijk is, maar dat ook de manier waarop u het uitdrukt en de algemene indruk die u nalaat, uw kansen op succes bepalen.

Wat natuurlijk helemaal niet betekent dat uw voorbereiding volledig op uw non-verbaal gedrag moet worden toegespitst en dat u zomaar wat kan vertellen omdat u alles op dit aspect inzet, maar wel dat het zeker uw aandacht verdient.

Nogmaals: vergeet niet dat u waarschijnlijk een professional in rekrutering ontmoet die de manipulaties kan ontcijferen om zich op het essentiële te concentreren: uw bekwaamheden, uw persoonlijkheid en uw vermogen om de behoeften van zijn onderneming te vervullen.

 

Wanneer u nerveus bent, hinderen uw armen, uw benen en uw handen u. U weet niet wat u ermee moet aanvangen en ook niet wat u moet doen om ontspannen te lijken.

Hier zijn enkele tips:

Hou rekening met volgende vaststellingen:

 • Armen, benen, voeten, handen …
  • Kruis de armen niet. Hoewel dit gebaar een gevoel van zekerheid geeft, plaatst het een barrière tussen u en de anderen en stuurt bijgevolg een boodschap van verdediging en geeft de indruk dat u in zichzelf gekeerd bent, wat nooit op prijs wordt gesteld.
  • Plaats uw armen soepel op uw knieën, op de leuningen van uw stoel of op de tafel.
   Hou dingen vast die u nuttig lijken voor uw gesprek indien u zich niet op uw gemak voelt: een blocnote en een balpen, een visitekaartje of gewoon uw bezoekersbadge.
   Dat biedt u een beetje steun en vermijdt dat u nog langer wordt afgeleid door de gedachte aan uw hinderlijke ledematen.
  • U kan uw handen ook gebruiken om gebaren te maken die bepaalde aspecten van uw redevoering zullen benadrukken of expliciteren. Het gebruik van gebaren toont dat u zich perfect op uw gemak voelt en toont uw enthousiasme. Vermijd echter elke dramatisering of overdreven gebaren.
  • Verwaarloos de positie van uw benen en uw voeten niet.
   Zelfs indien uw gesprekspartner ze niet ziet omdat u zit, is elke beweging van uw benen en uw voeten waarneembaar en zal het nerveus wiebelen met uw voeten à fortiori een onsierlijke trilling door uw lichaam jagen.
  • Verplicht u kalm te zijn, beheers u en wacht tot u buiten bent om uw benen te strekken.


 • De handdruk
  • Een hand met de handpalm naar beneden aanbieden, betekent een dominerend temperament.
  • Een hand met een gestrekte arm aanbieden, betekent dat u de andere op afstand en buiten uw intieme kring wil houden.
  • Een hand aanbieden met gestrekte arm en de handpalm naar beneden, plaatst de bestemmeling in een ondergeschikte positie.
  • De andere naar zich toetrekken, kan op een te grote intimiteit wijzen die niet geschikt is voor een sollicitatiegesprek.
  • Onthoud dat de meeste mensen een stevige handdruk op prijs stellen.
  • Een slappe handdruk of een handdruk die de vingers van de andere amper aanraakt, worden als onaangenaam ervaren.
  • Een slappe hand kan op een zekere weekheid wijzen, terwijl een te snelle aanraking een zekere verlegenheid kan aantonen.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie