Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

Tijdens het gesprek

U zoekt een baan, maar vergeet nooit dat u voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd omdat uw gesprekspartner ook een behoefte moet vervullen: een openstaande betrekking in zijn onderneming vullen.

Beide partijen zijn dus vragende partijen en er moet natuurlijk een klimaat van interactieve dialoog ontstaan tijdens welke u zich dynamisch en gemotiveerd moet opstellen.

 • Hier zijn enkele tips van wat u moet doen en/of laten tijdens een sollicitatiegesprek en een overzicht van de vallen die u moet vermijden:
  • Wees stipt; wees zelfs enkele minuten te vroeg zodat u klaar bent om uw gesprekspartner op het geplande uur te ontmoeten indien men u vooraf vraagt om een formulier in te vullen. Indien u ondanks de voorzorgen die u genomen hebt, te laat bent om redenen buiten uw wil om, verontschuldig u dan beleefd en geef de reden van uw onvrijwillige vertraging, maar hou het kort en verlies u niet in lange verklaringen die uw geval enkel zullen verergeren.
  • Indien u een formulier moet invullen, doe dat dan aandachtig. Wees volledig en precies. Vergeet geen enkele rubriek en stel vragen aan de persoon die u het formulier gegeven heeft of vraag hem raad indien u niet zeker bent.
  • Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat men u vraagt om even te wachten voor u uw gesprekspartner kunt ontmoeten.
  • Vermijd om nerveus heen en weer te bewegen en vervolgens uit uw zetel te springen en naar hem toe te lopen zodra hij verschijnt.

 

  • Blijf rustig zitten en wacht tot hij zich tot u richt voor u rechtstaat en naar hem toegaat.
  • Ga niet op hem toe met uitgestrekte hand, maar wacht tot hij het initiatief neemt om u een hand te geven.
  • Schud de hand van uw gesprekspartner krachtig en groet vriendelijk, met zijn familienaam indien u deze kent.
  • Vele gedragsstudies wijzen erop dat de manier om een hand te schudden, onthult wat men probeert te verbergen. Hou er rekening mee en schud de hand van uw gesprekspartner dus krachtig, maar nijp deze niet plat. Indien uw gesprekspartner een vrouw is, vergeet dat niet dat vele van hen ringen dragen en dat een te krachtige handdruk bijzonder pijnlijk is.
  • Hou ook rekening met volgende feiten:
   • Een te lange handdruk verraadt een possessief en dominerend temperament.
   • Een te snelle handdruk wekt de indruk van een verlegen of angstvallig karakter.

  • Uw gesprekspartner zal eerst naar uw gezicht kijken. Glimlach dus wanneer u hem groet. U geeft hem een positieve indruk en toont dat u blij bent hem te ontmoeten en dat dit gesprek heel belangrijk is voor u.
  • Laat uw gesprekspartner voorgaan naar de plaats van het gesprek, behalve indien hij u uitnodigt om voor hem te stappen.
  • Hou u recht en wacht tot men u een stoel aanbiedt voor u gaat zitten.
  • Uw gesprekspartner zal waarschijnlijk de stoel aanduiden waarop u kan gaan zitten, maar indien hij u de keuze laat, ga dan zo zitten dat u uw gesprekspartner gemakkelijk ziet zonder uw nek te moeten verwringen.
  • Blijf glimlachen tijdens het gesprek en kijk uw gesprekspartner aan.
  • Wees aandachtig en toon uw belangstelling voor de woorden van uw gesprekspartner.
  • Kijk uw gesprekspartner steeds in de ogen wanneer u met elkaar spreekt. Wat natuurlijk niet betekent dat u hem star moet aankijken of hem moet aanstaren want dat kan hem ongemakkelijk maken en evenmin dat u hem met uw blik moet uitdagen want dan zal hij denken dat u arrogant bent of in tegendeel niet heel zeker van uzelf.

 

  • Indien er meerdere gesprekspartners zijn, moet u hen elk om de beurt aankijken, te beginnen met de persoon die het woord tot u gericht heeft.
  • Blijf naar uw gesprekspartner kijken zolang een vraag niet volledig uitgesproken is en zolang zijn interventie niet beëindigd is. Indien u uw blik na de eerste woorden afwendt, kan uw gesprekspartner denken dat u niet luistert of dat wat hij zegt u niet interesseert.
  • Kijk iedereen om de beurt aan wanneer u een vraag beantwoordt en kijk opnieuw naar de persoon die de vraag gesteld heeft wanneer u klaar bent met antwoorden.
  • Uw gesprekspartner recht in de ogen kijken of zijn blik ontwijken zijn doeltreffende middelen om uw redevoering kracht bij te zetten, om bepaalde woorden te benadrukken of uw reflectie even op te schorten.
  • Denk ook aan de bewegingen van uw gezicht en aan dat wat het voor uw gesprekspartner uitdrukt. De wenkbrauwen fronsen of de lippen samenknijpen wanneer uw gesprekspartner een delicate vraag stelt of een voorstel doet dat u niet bevalt, kan op een negatieve houding wijzen.
  • Spreek altijd rustig.
  • Beantwoord de vragen precies, concreet en oprecht door alle vragen die u worden gesteld te beantwoorden, zelfs de meest delicate. Wees niet ontwijkend of aarzelend, dit kan de indruk geven dat u iets te verbergen hebt of dat u niet zelfzeker bent.
  • Volg het ritme dat uw gesprekspartner het gesprek oplegt, maar probeer hem ook alle vragen te stellen waarop u een antwoord wil.
  • Spreek rechtuit en eerlijk over u zelf, maar zonder valse bescheidenheid. Benadruk uw troeven, uw positieve punten en wat uw bekwaamheden kunnen betekenen voor de onderneming.
   Verwijs naar de openstaande betrekking en deel ook uw eigen motivaties mee.
   U bent de enige die uw potentiële werkgever kan overtuigen dat hij de goede keuze maakt wanneer hij u aanwerft.
  • Uw gesprekspartner zal misschien maatschappelijke, politieke of economische kwesties bespreken en uw mening willen kennen. Vergeet nooit dat bepaalde onderwerpen aanleiding kunnen geven tot polemieken; antwoordt dus oprecht, maar zonder meer uit te weiden dan nodig is.
  • Het salaris, de bonus, de extralegale voordelen, het verlof, enz…. zijn belangrijke maar vaak delicate en moeilijke onderwerpen. Deze punten komen vaak niet aan bod tijdens een eerste gesprek.
   Kaart ze daarom enkel aan indien u zeker weet dat uw gesprekspartner werkelijk interesse heeft voor uw kandidatuur of indien hij het onderwerp zelf ter sprake brengt.
   Zorg ervoor dat u uw waarde op de markt kent en wees bereid om uw eisen aan uw gesprekspartner mee te delen.

 

 • Laatste tips:
  • Wees steeds beleefd en vriendelijk. Windt u niet op en blijf uw reacties de baas.
  • Rook niet, ook niet wanneer men u een sigaret aanbiedt.
  • Lieg niet.
  • Breek uw huidige werkgever, uw vorige werkgevers, uw collega's, enz… nooit af.
  • Breek uzelf niet af.
  • Negeer nooit humor en probeer wat humor in de conversatie te mengen.
  • Gedraag u steeds alsof u vastberaden bent om de aangeboden baan aan te nemen. Het is steeds beter om meerdere mogelijkheden te hebben dan om zich bij één enkele oplossing te moeten neerleggen.
  • Zet uw gsm steeds af vóór het sollicitatiegesprek.

 • Om het interview af te ronden:
  • Vraag uw gesprekspartner naar de volgende stap in zijn rekruteringsprocedure.
  • U bent nooit verplicht om onmiddellijk een beslissing te nemen en indien u wat tijd wil om na te denken en een beetje afstand te nemen tot het gesprek dat u net gehad hebt, vraag dan beleefd aan uw gesprekspartner wanneer u hem mag contacteren om hem uw definitieve antwoord te geven.
  • Bedank uw gesprekspartner natuurlijk hartelijk voor de tijd die hij aan u heeft besteedt en voor zijn onthaal.
  • Verberg uw ontgoocheling of uw gevoel van ontmoediging indien u voelt dat u uw gesprekspartner niet heeft kunnen overtuigen: het is heel goed mogelijk dat uw gesprekspartner uw reacties bij tegenslag test of, veel eenvoudiger, dat hij eerst zijn collega's moet raadplegen of andere kandidaten moet ontmoeten.
  • Vergeet niet uw gesprekspartner opnieuw een hand te geven wanneer u afscheid neemt. Groet hem opnieuw bij zijn naam terwijl u hem in de ogen kijkt.

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie