Français English Belge FR Belgium NL Nederlands Deutsch Spain Italiano Portugal Czech Slovakia

Uw praktische gids

De selectieproeven

De selectie- en/of de rekruteringstesten en/of -proeven zijn schering en inslag in de rekruteringsprocedure en vormen doeltreffende evaluatiemiddelen voor de rekruterende onderneming die hen helpen om sneller hun keuze te maken en met de beste waarborg voor succes.

De grootste en best uitgeruste ondernemingen organiseren deze selectieproeven zelf binnen hun dienst Human Resources. Andere ondernemingen geven dit aspect van de rekruteringsprocedure in onderaanneming aan gespecialiseerde selectiebureaus.

 

Deze selectietesten kunnen verschillende vormen hebben:

  • Papieren formulieren die moeten worden ingevuld
  • Testen op computer
  • Casestudies

 

Sluit aan bij SMCV, het is gratisPartant pour trouver le job de votre vie